ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــنـالـیـد درویـشـی از ضـعـف حـالبـــر تـــنـــدرویـــی خـــداونـــد مـــال
نـه دینـار دادش سـیه دل نـه دانـگبـر او زد بـه سـربـاری از طـیره بـانگ
دل سـائل از جــور او خــون گـرفـتسر از غم بـرآورد و گفت ای شگفت
تـوانگر تـرش روی، بـاری، چراست؟مگر می نتـرسد ز تـلخی خـواست؟
بــفــرمـود کــوتــه نـظــر تــا غــلـامبــرانــدش بــخــواری و زجــر تــمــام
بـــه نــاکــردن شـــکــر پـــروردگــارشـنـیـدم کـه بــرگـشـت از او روزگـار
بــزرگـیـش سـر در تــبــاهـی نـهـادعــطــارد قــلــم در ســیـاهـی نـهـاد
شقاوت بـرهنه نشاندش چـو سـیرنــه بــارش رهـا کــردو نــه بــارگــیـر
فشاندش قضا بـر سر از فاقه خـاکمشعبـد صفت، کیسه و دست پـاک
سـراپـای حـالش دگـرگـونه گـشـتبـر ایـن مـاجـری مـدتـی بـرگـذشـت
غـلـامـش بـه دسـت کـریمی فـتـادتـوانـگـر دل و دسـت و روشـن نـهـاد
بـه دیـدار مـسـکـین آشـفـتـه حـالچنان شاد بـودی که مسکین به مال
شبانگه یکی بر درش لقمه جستز سختی کشیدن قدمهاش سست
بــفـرمـود صــاحــب نـظــر بــنـده راکـه خــشــنـود کــن مـرد درمـنـده را
چـو نزدیک بـردش ز خـوان بـهره ایبــرآورد بــی خــویـشــتــن نـعـره ای
شـکـسـتـه دل آمـد بـر خـواجـه بـازعـیان کـرده اشـکش بـه دیبـاجـه راز
بــپــرسـیـد سـالـار فـرخـنـده خـویکـه اشـکـت ز جـور که آمد بـه روی؟
بـگـفـت انـدرونـم بـشـورید سـخـتبـر احـوال ایـن پـیـر شـوریـده بــخـت
کـه مـمـلـوک وی بـودم انـدر قـدیـمخـداونـد اسـبــاب و امـلـاک و سـیـم
چـو کوتـاه شد دسـتـش از عز و نازکـنـد دسـت خـواهش بـه درهـا دراز
بـخندید وگفت ای پسر جور نیستسـتـم بـر کس از گردش دور نیسـت
نـه آن تــنـد روی اســت بــازارگــانکـه بــردی سـر از کـبـر بـر آسـمـان؟
مــن آنـم کــه آن روزم از در بــرانــدبــه روز مـنـش دور گـیـتــی نـشـانـد
نـگـه کـرد بــاز آسـمـان سـوی مـنفـرو شــســت گـرد غـم از روی مـن
خـدای ار بـه حـکـمـت بـبـنـدد دریگـشــایـد بــه فـضـل و کـرم دیـگـری
بــسـا مـفـلـس بــیـنـوا سـیـر شـدبــســا کــار مــنــعــم زبــر زیـر شــد



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.