ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنـیدم کـه مـردی غـم خـانـه خـوردکـه زنـبــور بــر ســقـف او لـانـه کـرد
زنش گفت از اینان چه خواهی؟ مکنکه مسـکین پـریشـان شوند از وطن
بــشـد مـرد نـادان پــس کـار خـویـشگــرفــتــنـد یـک روز زن را بــه نـیـش
زن بــی خــرد بـــر در و بـــام و کــویهمی کرد فریاد و می گفت شـوی:
مــکــن روی بـــر مــردم ای زن تــرشتـو گفـتـی که زنبـور مسـکین مکش
کـسـی بـا بـدان نیکـویی چـون کـند؟بــدان را تــحــمـل، بــد افــزون کـنـد
چــو انـدر ســری بــیـنـی آزار خــلــقبـه شـمـشـیـر تـیزش بـیـازار حـلـق
سگ آخر که بـاشد که خوانش نهند؟بــفـرمـای تــا اسـتــخـوانـش دهـنـد
چـه نـیکـو زده سـت این مـثـل پـیر دهســـتـــور لــگـــدزن گــرانــبـــار بـــه
اگــر نـیـکــمــردی نــمــایـد عــســسنیارد بـه شـب خـفـتـن از دزد، کـس
نـــی نـــیـــزه در حــــلـــقـــه کـــارزاربــقـیـمـت تـر از نـیـشـکـر صـد هـزار
نـه هـر کـس سـزاوار بـاشـد بـه مـالیکـی مـال خـواهد، یکـی گـوشـمال
چـــو گــربـــه نــوازی کــبـــوتـــر بـــردچـو فـربـه کـنـی گـرگ، یـوسـف درد
بــنـائی کــه مـحــکــم نـدارد اســاسبــلـنـدش مـکـن ور کـنـی زو هـراس
***
چـه خـوش گفت بـهرام صـحـرانشـینچـو یـکـران تـوسـن زدش بــر زمـیـن
دگــر اســبــی از گـلـه بــایـد گـرفــتکه گر سـر کـشـد بـاز شـاید گرفـت
بـبـند ای پـسـر دجـله در آب کـاسـتکه سودی ندارد چو سیلاب خاست
چــو گـرگ خــبــیـث آمـدت در کـمـنـدبـکـش ورنه دل بـر کـن از گوسـفـند
از ابــلــیـس هـرگــز نــیـایـد ســجــودنـه از بــد گـهـر نـیـکـویـی در وجــود
بــد انـدیـش را جــاه و فــرصــت مــدهعـدو در چـه و دیـو در شـیـشـه بــه
مگو شـاید این مار کـشـتـن بـه چـوبچـو سـر زیـر سـنـگ تـو دارد بـکـوب
قــلـم زن کـه بــد کـرد بــا زیـردســتقلم بـهتـر او را بـه شـمشیر دسـت
مــدبــر کــه قــانــون بــد مــی نــهــدتــو را مــی بــرد تــا بــه دوزخ دهــد
مـگـو مـلـک را ایـن مـدبـر بـس اسـتمدبـر مخـوانش که مدبـر کس است
سـعـیـد آورد قـول سـعـدی بــه جـایکه تـرتـیب ملک اسـت و تـدبـیر رایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.