ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یکـی شـاهدی در سـمرقـند داشـتکـه گـفـتــی بــجــای ســمـر قـنـد داشـت
جـــمــالــی گــرو بـــرده از آفـــتـــابز شــوخـــیــش بـــنــیــاد تـــقــوی خـــراب
تـعـالـی الـلـه از حـسـن تـا غـایـتـیکــه پـــنــداری از رحــمــتـــســت آیــتـــی
هـمـی رفـتـی و دیـده هـا در پــیـشدل دوســتـــان کــرده جـــان بـــر خـــیــش
نظر کردی این دوسـت در وی نهفتنــگــه کـــرد بـــاری بـــتـــنــدی و گــفـــت
کـه ای خـیـره سـر چـنـد پـویی پـیمنــدانــی کـــه مـــن مـــرغ دامـــت نــیــم؟
گــرت بــار دیـگـر بــبــیـنـم بــه تــیـغچــو دشــمــن بـــبـــرم ســرت بــی دریــغ
کسی گفتش اکنون سر خویش گیراز ایـن ســهـل تــر مـطـلـبــی پــیـش گـیـر
نـپــنـدارم ایـن کــام حــاصــل کــنـیمـــبـــادا کـــه جـــان در ســـر دل کـــنـــی
چـو مـفـتـون صـادق مـلـامـت شـنیدبـــدرد از درون نـــالـــه ای بـــرکـــشـــیـــد
کــه بــگــذار تــا زخــم تــیـغ هـلــاکبــغــلــطــانــدم لــاشــه در خــون و خــاک
مگر پـیش دشـمن بـگویند و دوسـتکه این کشـتـه دسـت و شـمشیر اوسـت
نـمـی بـیـنـم از خـاک کـویـش گـریـزبــــه بــــیــــداد گــــو آبــــرویــــم بــــریــــز
مـرا تـوبـه فـرمـایی ای خـودپـرسـتتــو را تــوبــه زیـن گــفــت اولـی تــرســت
بـبـخـشـای بـر مـن کـه هرچ او کـنـدوگــر قــصــد خـــون اســت نــیــکــو کــنــد
بــســوزانـدم هـر شــبــی آتــشـشســحــر زنـده گــردم بــه بــوی خــوشــش
اگــر مـیـرم امـروز در کــوی دوســتقــیـامــت زنـم خــیـمـه پــهـلــوی دوســت
مـده تـا تـوانی در این جـنـگ پـشـتکه زنده ست سعدی که عشقش بکشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.