ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت بایزید بسطامی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنـیـدم کـه وقـتـی سـحـرگـاه عـیـدز گــرمــابــه آمــد بــرون بــا یـزیــد
یکی طـشـت خـاکسـتـرش بـی خـبـرفـرو ریـخـتـنـد از سـرایـی بـه سـر
همی گـفـت شـولیده دسـتـار و مویکف دسـت شکرانه مالان بـه روی
کـه ای نـفــس مـن در خــور آتــشــمبـه خـاکستـری روی درهم کشم؟
***
بـــزرگــان نــکــردنــد در خـــود نــگــاهخدا بـینی از خویشتـن بـین مخواه
بـزرگـی بـه نامـوس و گـفـتـار نیسـتبـلـندی بـه دعـوی و پـندار نیسـت
تــــواضـــع ســــر رفـــعـــت افـــرازدتتــکــبــر بــه خــاک انــدر انــدازدت
بــه گـردن فـتــد سـرکـش تـنـد خـویبــلـنـدیـت بــایـد بــلـنـدی مـجـوی
ز مـــغـــرور دنــیــا ره دیــن مـــجـــویخدا بـینی از خویشتن بـین مجوی
گـرت جـاه بــایـد مـکـن چـون خـسـانبـه چـشـم حـقارت نگه در کسـان
گــمـان کــی بــرد مـردم هـوشــمـنـدکه در سـرگرانی اسـت قدر بـلند؟
از ایـن نـامــورتــر مــحــلــی مــجــویکه خـوانند خـلقت پـسندیده خوی
نـه گـر چـون تــویـی بــر تـو کـبــر آوردبـزرگـش نبـینی بـه چـشـم خـرد؟
تــو نـیـز ار تــکــبــر کـنـی هـمـچــنـاننـمـایی، کـه پـیشـت تـکـبـر کـنـان
چـو اسـتــاده ای بــر مـقـامـی بــلـنـدبـر افـتـاده گـر هوشـمـندی مـخـند
بـــســـا ایــســـتـــاده درآمــد ز پـــایکـه افـتــادگـانـش گـرفـتــنـد جـای
گرفتـم که خـود هستـی از عیب پـاکتـعـنـت مـکـن بــر مـن عـیـب نـاک
یـکـی حـلـقـه کـعـبــه دارد بـه دسـتیکـی در خـرابـاتـی افـتـاده مسـت
گـر آن را بــخــوانـد، کــه نـگــذاردش؟ورایــن را بــرانــد، کــه بــاز آردش؟
نه مستظهرست آن به اعمال خویشنه این را در توبه بسته ست پیشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.