ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت زاهد تبریزی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
عــزیــزی در اقــصــای تـــبـــریــز بـــودکـه همـواره بـیدار و شـب خـیز بـود
شـبــی دیـد جـایـی کـه دزدی کـمـنـدبـپـیـچـید و بـر طـرف بـامـی فـگـنـد
کسـان را خـبـر کرد و آشـوب خـاسـتز هر جـانبـی مرد بـا چـوب خـاست
چـــو نـــامـــردم آواز مـــردم شـــنــیــدمــیــان خــطــر جــای بــودن نــدیـد
نــهــیــبـــی از آن گـــیــر و دار آمــدشگــریـز بــه وقــت اخــتــیـار آمــدش
ز رحـــمـــت دل پـــارســـا مــوم شـــدکـه شـب دزد بـیچـاره محـروم شـد
بـــه تــاریــکــی از پـــی فــراز آمــدشبــه راهـی دگـر پــیـشــبــاز آمـدش
کـــه یـــارا مـــرو کـــاشـــنـــای تـــوامبــه مــردانــگــی خــاک پــای تــوام
نـدیـدم بــه مـردانـگـی چـون تــو کـسکه جنگاوری بر دو نوع است و بس
یـکــی پــیـش خــصــم آمــدن مــردواردوم جـــان بـــه دربـــردن از کـــارزار
بــدیـن هـر دو خــصــلـت غــلـام تــوامچـه نـامـی کـه مـولـای نـام تــوام؟
گــرت رای بـــاشــد بـــه حــکــم کــرمبـه جـایی کـه مـی دانـمـت ره بـرم
سرایی است کوتاه و در بسته سختنــپــنــدارم آن جــا خــداونـد رخــت
کــلــوخــی دو بــالــای هـم بــرنـهـیـمیـکـی پــای بــر دوش دیـگـر نـهـیـم
بـه چـندان که در دسـتـت افتـد بـسـازازان بـه کـه گـردی تـهـیـدسـت بـاز
بـــه دلــداری و چــاپــلــوســی و فــنکـشـیدش سـوی خـانه خـویشـتـن
جــوانـمـرد شـب رو فـرو داشـت دوشبـه کـتـفـش بـرآمـد خـداونـد هـوش
بـغلطاق و دستـار و رخـتـی که داشتز بــالــا بــه دامـان او در گــذاشــت
وزان جــــا بــــرآورد غـــوغــــا کـــه دزدثــواب ای جــوانــان و یــاری و مــزد
بـــه در جــســت از آشــوب دزد دغــلدوان، جـــامــه پـــارســا در بـــغــل
دل آســوده شــد مـرد نـیـک اعـتــقـادکـه سـرگـشـتـه ای را بـرآمـد مـراد
خـبــیـثـی کـه بــر کـس تــرحـم نـکـردبــبــخــشــود بــر وی دل نـیـکـمـرد
عــجــب نــایــد از ســیــرت بـــخــردانکـه نـیـکـی کـنـنـد از کـرم بــا بـدان
در اقــبــال نـیـکــان بــدان مــی زیـنــدوگـرچــه بــدان اهـل نـیـکـی نـیـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.