ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت امیرالمومنین علی (ع) و سیرت پاک او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کـسـی مـشـکـلـی بــرد پـیـش عـلـیمـگـر مـشـکـلـش را کـند مـنجـلـی
امـیـر عــدو بــنـد مــشــکــل گــشــایجـوابـش بـگفـت از سـر عـلم و رای
شـنـیدم کـه شـخـصـی در آن انـجـمـنبـگفتـا چـنین نیسـت یا بـاالحـسـن
نــرنــجـــیــد از او حـــیــدر نــامــجـــویبـگـفـت ارتـو دانی از این بـه بـگـوی
بـگفت آنچـه دانسـت و بـایسـتـه گفتبـه گل چـشـمه خـور نشـاید نهفت
پــســنــدیـد از او شــاه مــردان جــوابکـه من بـر خـطـا بـودم او بـر صـواب
به از من سخن گفت و دانا یکی استکـه بـالـاتـر از عـلـم او عـلم نیسـت
گـــر امـــروز بــــودی خـــداونـــد جــــاهنـکـردی خــود از کــبــر در وی نـگـاه
بـــدر کــردی از بـــارگــه حـــاجـــبـــشفــرو کــوفــتــنـدی بــه نـاواجــبــش
کــه مــن بــعــد بــی آبــرویـی مــکــنادب نـیسـت پـیش بـزرگـان سـخـن
یــکـــی را کـــه پـــنــدار در ســـر بـــودمـپــنـدار هـرگـز کـه حــق بــشـنـود
ز عــمــلــش مـلــال آیـد از وعــظ نـنـگشـقـایـق بـه بـاران نـرویـد ز سـنـگ
گــرت در دریــای فــضــل اســت خــیــزبــه تــذکــیــر در پــای درویـش ریــز
نــبــیـنـی کــه از خــاک افــتــاده خــواربــرویـد گـل و بــشــکــفــد نـوبــهـار
مــریـز ای حــکــیـم آســتــیـنــهــای درچو می بینی از خویشتن خواجه پر
بــه چـشـم کـسـان در نـیـایـد کـسـیکـه از خـود بـزرگـی نـمـایـد بـسـی
مــگــو تــا بــگــویــنــد شــکــرت هــزارچـو خـود گفـتـی از کس تـوقع مدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.