ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر فضیلت خاموشی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
اگــر پـــای در دامــن آری چـــو کــوهســرت ز آســمـان بــگـذرد در شــکـوه
زبــان درکـش ای مـرد بــســیـار دانکـه فـردا قـلـم نـیـسـت بــر بـی زبــان
صــدف وار گــوهــرشـــنــاســـان رازدهــان جـــز بـــه لؤلؤ نــکـــردنـــد بـــاز
فـروان سـخـن بـاشـد آگـنـده گـوشنـصــیـحــت نـگـیـرد مـگــر در خــمـوش
چو خواهی که گویی نفس بر نفسنـخـواهی شـنیدن مـگـر گـفـت کـس؟
نـبــایـد سـخــن گـفـت نـاسـاخــتــهنـــشـــایــد بـــریــدن نــیــنـــداخـــتـــه
تأمــل کــنــان در خـــطـــا و صـــواببــــه از ژاژخـــایـــان حـــاضـــر جــــواب
کمال است در نفس انسـان سخـنتــو خــود را بــه گـفـتــار نـاقـص مـکـن
کــم آواز هـرگــز نــبــیـنــی خــجــلجـوی مـشـک بـهتـر کـه یک تـوده گـل
حــذر کــن ز نــادان ده مــرده گــویچــو دانـا یـکــی گــوی و پــرورده گـوی
صد انداختـی تیر و هر صد خطاستاگـر هـوشـمـنـدی یـک انـداز و راســت
چــرا گـویـد آن چـیـز در خـفـیـه مـردکــه گــر فــاش گــردد شــود روی زرد؟
مـکـن پـیـش دیـوار غـیـبــت بـسـیبــود کـز پــســش گـوش دارد کـســی
درون دلــت شــهــر بـــنــدســت رازنــگـــر تـــا نــبـــیــنــد در شـــهــر بـــاز
ازان مـرد دانـا دهـان دوخــتــه سـتکه بیند که شمع از زبان سوخته ستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.