ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت درویش صاحب نظر و بقراط حکیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـکـی صـورتــی دیـد صـاحـب جـمـالبـگـردیدش از شـورش عـشـق حـال
بــرانـداخـت بــیـچــاره چــنـدان عـرقکـه شـبـنـم بـر اردیـبـهـشـتـی ورق
گــذر کــرد بـــقـــراط بـــر وی ســـواربــپـرسـیـد کـایـن را چـه افـتـاد کـار؟
کسی گفتش این عابدی پارساستکه هرگز خطائی ز دستش نخاست
رود روز و شــب در بــیــابـــان و کــوهز صـحـبــت گـریـزان، ز مـردم سـتـوه
ربــوده سـت خــاطـر فـریـبــی دلـشفــرو رفــتــه پــای نــظــر در گــلــش
چـو آید ز خـلـقـش ملـامت بـه گـوشبـگـرید کـه چـند از ملامت؟ خـموش
مـگـوی اربـنـالـم کـه مـعـذور نیسـتکـه فـریـادم از عـلـتــی دور نـیـسـت
نه این نقـش دل مـی ربـاید ز دسـتدل آن می ربـاید که این نقش بست
شـنـیـد ایـن سـخـن مـرد کـار آزمـایکــهــنــســال پــرورده پــخــتــه رای
بــگـفــت ارچــه صــیـت نـکـویـی رودنـه بـا هر کـسـی هرچـه گـویی رود
نـگـارنـده را خـو هـمـیـن نـقـش بــودکـه شــوریـده را دل بــیـغـمـا ربــود؟
چـرا طـفـل یک روزه هوشـش نـبـرد؟که در صنع دیدن چـه بـالغ چـه خـرد
مــحــقــق هـمــان بــیـنــد انـدر ابــلکــه در خــوبــرویـان چــیـن و چــگـل
نقابـی است هر سطر من زین کتیبفـرو هـشـتـه بـر عـارضـی دل فـریب
مـعـانـی اسـت در زیـر حــرف سـیـاهچـو در پـرده معـشـوق و در میغ مـاه
در اوقــات ســعــدی نـگـنـجــد مـلـالکـه دارد پـس پـرده چـنـدیـن جـمـال
مرا کاین سـخـنهاسـت مجـلس فروزجــو آتــش در او روشـنـایـی و سـوز
نـرنـجــم ز خــصــمـان اگـر بــرتــپــنـدکــز ایـن آتــش پــارســی در تــبــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.