ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سر آغاز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
نـفـس مـی نـیارم زد از شـکـر دوسـتکه شـکـری ندانم که در خـورد اوسـت
عـطـائی اسـت هر مـوی از او بـر تـنـمچـگـونـه بـه هـر مـوی شـکـری کـنـم؟
ســتــایـش خــداونــد بــخــشــنــده راکــه مــوجــود کــرد از عــدم بــنــده را
کـه را قـوت وصـف احــســان اوســت؟کـه اوصـاف مـسـتــغـرق شأن اوسـت
بــدیـعــی کـه شــخــص آفـریـنـد ز گـلروان و خــرد بــخــشــد و هـوش و دل
ز پــشــت پــدر تــا بــه پــایـان شــیـبنـگـر تــا چــه تــشـریـف دادت ز غـیـب
چـو پـاک آفـریـدت بـهـش بــاش و پـاککـه ننگ اسـت ناپـاک رفـتـن بـه خـاک
پــیــاپــی بــیـفــشــان از آیـیـنــه گــردکـه مـصـقـل نـگـیـرد چــو زنـگـار خـورد
نـــه در ابــــتـــدا بـــودی آب مـــنـــی؟اگــر مــردی از ســر بــدر کــن مــنــی
چو روزی به سعی آوری سوی خویشمـکـن تــکـیـه بــر زور بــازوی خــویـش
چـرا حـق نمـی بـینی ای خـودپـرسـتکــه بــازو بــگــردش درآورد و دســت؟
چـو آیـد بــه کـوشـیـدنـت خـیـر پــیـشبه توفیق حق دان نه از سعی خویش
تـو قـائم بــه خـود نـیـسـتـی یـک قـدمز غـیـبــت مـدد مـی رسـد دم بــه دم
نـه طـفـل زبــان بـسـتـه بـودی ز لـاف؟هـمـی روزی آمـد بــه جـوفـش ز نـاف
چــو نـافـش بــریـدنـد روزی گـسـسـتبــه پــسـتـان مـادر در آویـخـت دسـت
غــریـبــی کـه رنـج آردش دهـر پــیـشبــدار و دهـنـد آبـش از شـهـر خـویـش
پـس او در شـکم پـرورش یافـتـه سـتز انـبــوب مـعـده خـورش یـافـتـه سـت
دو پـسـتـان کـه امـروز دلـخـواه اوسـتدو چـشـمه هم از پـرورشـگـاه اوسـت
کــــنــــار و بـــــر مــــادر دلــــپــــذیــــربـهشتست و پـستـان در او جوی شیر
درخــتــی اسـت بــلـای جــان پــرورشولـــد مـــیــوه نـــازنـــیـــن بـــر بـــرش
نـه رگـهـای پــسـتـان درون دل اسـت؟پـس ار بـنـگـری شـیر خـون دل اسـت
بـه خـونـش فـرو بـرده دنـدان چـو نیشسـرشـتـه در او مهر خـونخـوار خـویش
چــو بــازو قـوی کـرد و دنـدان سـتــبــربــر انـدایـدش دایـه پـسـتـان بـه صـبـر
چـنـان صـبـرش از شـیـر خـامـش کـنـدکـه پــسـتـان شـیـریـن فـرامـش کـنـد
تـو نـیـز ای کـه در تـوبــه ای طـفـل راهبــه صــبــرت فــرامــوش گــردد گــنـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.