ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنـیـدم کـه طـغـرل شـبـی در خـزانگــذر کــرد بــر هــنــدوی پــاســبـــان
ز بـــاریـــدن بـــرف و بـــاران و ســـیــلبـه لرزش در افـتـاده همچـون سـهیل
دلــش بــر وی از رحــمـت آورد جــوشکـه ایـنـک قـبــا پــوسـتـیـنـم بــپـوش
دمـی مـنـتــظــر بــاش بــر طــرف بــامکـه بـیرون فـرسـتـم بـه دسـت غـلام
در ایــن بـــود و بـــاد صـــبـــا بـــروزیــدشـهـنـشـه در ایـوان شـاهـی خــزیـد
وشـاقـی پـری چـهـره در خـیل داشـتکه طـبـعـش بـدو اندکی میل داشـت
تـمـاشـای تـرکـش چـنان خـوش فـتـادکـه هنـدوی مـسـکـین بـرفـتـش ز یاد
قـبـا پـوسـتـینی گـذشـتـش بـه گـوشز بــدبــخـتــیـش در نـیـامـد بــه دوش
مـگــر رنـج ســرمــا بــر او بــس نـبــودکـه جــور ســپــهـر انـتــظــارش فـزود
نگه کن چـو سلطان بـه غفلت بـخـفتکـه چـوبـک زنش بـامدادان چـه گفـت
مـگـر نـیـک بــخــتــت فــرامـوش شــدچـو دسـتـت در آغـوش آغـوش شـد؟
تـو را شـب بـه عـیش و طـرب می رودچه دانی که بر ما چه شب می رود؟
فــرو بـــرده ســر کــاروانــی بــه دیــگچــه از پــا فـرو رفـتــگـانـش بــه ریـگ
بـــــدار ای خــــداونــــد زورق بـــــر آبکـه بـیچـارگـان را گـذشـت از سـر آب
تــوقــف کــنـیـد ای جــوانـان چــســتکــه در کــاروانــنــد پــیـران ســســت
تــو خــوش خــفــتــه در هـودج کـاروانمـــهـــار شـــتــــر در کـــف ســـاروان
چه هامون و کوهت، چه سنگ و رمالز ره بــاز پــس مـانـدگـان پــرس حـال
تــو را کــوه پــیـکــر هــیـون مــی بــردپـیاده چـه دانی که خـون می خـورد؟
بـــه آرام دل خـــفـــتـــگـــان در بـــنــهچـــه دانــنــد حــال کــم گــرســنــه؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.