ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



حکایت (١٨)

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 14:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مراو را صد دینار بخشید تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندن
گـــر تــــضــــرع کـــنـــی و گـــر فـــریـــاددزد زر بـــــــازپـــــــس نـــــــخـــــــواهـــــــد داد
مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده. گفتم: مگر آن معلوم ترا دزد نبرد؟ گفت: بلی بردند ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که بوقت مفارقت خسته دلی باشد
نـبــایـد بــســتــن انـدر چــیـز و کــس دلکــه دل بـــرداشــتـــن کــاریــســت مــشــکــل
گفتم: موافق حال منست آن چه گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت، تا بجائی که قبله چشمم جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او
مـگـر مـلـائکـه بـر آسـمـان وگـر نـه بـشـربــحــســن صــورت او در ز مــی نـخــواهـد بــرد
بـدوستـی که حرامست بـعد ازو صحـبـتکـه هـیـچ نـطــفـه چــنـو آدمـی نـخــواهـد بــود
ناگهی پای وجودش بگل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم، وز جمله بر فراق او گفتم
کاش کان روز که در پـای تو شد خار اجلدســت گـیـتــی بــزدی تــیـغ هـلـاکـم بــر ســر
تا در این روز جهان بـی تو ندیدی چشمماین مـنم بـر سـر خـاک تـو، کـه خـاکـم بـر سـر؟
آنــکــه قـــرارش نــگــرفـــتـــی و خـــوابتــا گــل و نــســریـن نـفــشــانــدی نــخــســت
گــردش گــیــتــی گــل رویـش بــریـخــتخـــاربـــنـــان بــــر ســـر خـــاکـــش بـــرســـت
بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس درنوردم و گرد مجالس نگردم
سـود دریا نیک بـودی گر نبـودی بـیم موجصحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار
دوش چون طاوس مینازیدم اندر باغ وصلدیـگــر امـروز از فــراق یـار مـیـپــیـچــم چــو مـار



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.