ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠: در ده پسرا می مروق را

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
در ده پــــــســـــرا مـــــی مـــــروق رایـــاران مـــوافــــق مـــوفـــق را
زان مـی کـه چـو آه عـاشـقـان از تــفانـگـشـت کـنـد بــر آب زورق را
زان مـی کـه کـنـد ز شـعـلـه پـر آتـشایـن گــنـبــد خــانـه مـعــلـق را
هین خـیز و ز عـکـس بـاده گلگون کناین اسـب سـوار خـوار ابـلـق را
در زیــر لــگــد بـــکــوب چـــون مــردانایــن طــارم زرق پــوش ازرق را
گـه سـاقـی بـاش و گـه حـریفـی کـنتــرتــیـب فــروگــذار و رونــق را
یک دم خوش باش تا چه خواهی کردایـــن زهـــد مـــزور مـــزیـــق را
یـک ره بـه دو بــاده دسـت کـوتـه کـنایـن عــقـل دراز قــد احــمـق را
بـــنـــمـــای بـــه زیـــرکـــان دیــوانـــهاز مـصـحـف بـاطـل آیت حـق را
بــر لـالـه مـزن ز چــشــم ســنـبــل رابـر پـسـتـه مـنه ز نـاز فـندق را
بـیرون شو ازین دو رنگ و این سـاعتهمـرنگ حـریر کـن سـتـبـرق را
مشـکن بـه طـمع مرا تـو ای ممسـکچـونـان کـه جـریر مـر فـرزدق را
گـر طـمـع میان تـهی سـه حـرف آمـدچـار است میان تـهی مطوق را
در تـــخـــتـــه اول ار بــــنـــوشـــتـــیبی شکل حروف علم مطلق را
کــم زان بـــاری کــه در دوم تـــخــتــهچـون نسخ کنی خط محـقق را
در مـوضـع خـوشـدلـان و مـشـتــاقـانموضـوع فـروگـذار و مـشـتـق را
شــعـر تــر مـطــلـق ســنـایـی خــوانآتــش در زن حـدیـث مـغـلـق راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.