ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥: تا خیال آن بت قصاب در چشم منست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تــا خــیـال آن بــت قــصــاب در چــشــم مـنـســتزین سبب چشمم همیشه همچو رویش روشن است
تـا بــدیـدم دامـن پــر خـونـش چـشـم مـن ز اشـگبـــر گــریــبـــان دارم آنــچ آن مــاه را بـــر دامــنــســـت
جــای دارد در دل پـــر خــونــم آن دلــبـــر مــقــیــمجامه پـر خون بـاشد آن کس را که در خون مسکنست
بــا مـن از روی طــبــیـعــت گــر نـیـامـیـزد رواســتاز بــــرای آنـــکـــه مـــن در آب و او در روغــــنـــســــت
گـر زبــان بــا مـن نـدارد چــرب هـم نـبــود عــجــبکــانــچــه او را در زبــان بــایـســت در پــیـراهـنــســت
جـان آرامـش همـی بـخـشـد جـهانی را بـه لـطـفگر چه کارش همچو گردون کشتـن ست و بـستـنست
از طــریــق خـــاصـــیــت بـــگــریــزد از آهــن پـــریآن پــریـروی از شــگــرفــی روز و شــب بــا آهـنـســت
هر غـمـی را او ز مـن جـانی بـه دل خـواهد همـیپـس بـدین قـیمـت مر او را یک جـهان جـان بـر منسـت
تـــرســم آن آرام دل بـــا مــن نــگــردد رام از آنــککـودکـی بـس تـنـد خـوی و کـره ای بـس تـوسـنـسـت
بــر وصـالـش دل هـمـی نـتـوان نـهـاد از بــهـر آنـکگــر مـرا روزی ازو ســورســت ســالــی شــیـونـســت
هر چـه زان خـورشـید رو آید همه دادسـت و عـدلجـــور مــا زیــن گـــنــبـــد فـــیــروزه بـــی روزنــســـت
هـر زمــان هـجــران نــو زایـد جــهــان از بــهـر مــنخـود جـهـان گـویی بـه هجـر عـاشـقـان آبـسـتـنـسـت
جــامـه هـای جـان هـمـی دوزم ز وصـلـش تــا مـراتــن چـو تــار ریـسـمـان و دل چـو چــشـم سـوزنـسـت
از پــس هــجــران فــراوان چــون نــدیـدم در رهـشآن بـــتـــی را کــافــت آفــاق و فــتـــنــه بـــرزنــســـت
گفتم ای جان از پی یک وصل چندین هجر چیستگـفــت مـن قـصــابــم ایـنـجــا گـرد ران بــا گـردنـســت
گـر چـه بـاشـد بـا سـنـایی چـون گـل رعـنا دو رویدر ثــنــای او ســنــایــی ده زبـــان چــون ســونــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.