ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦١: معشوقه از آن ظریفتر نیست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
معشـوقه از آن ظـریفتـر نیسـتزان عشوه فروش و عشوه خر نیست
شـهریسـت پـر از شـگرف لیکنزو هـیـچ بــتـی شـگـرف تــر نـیـسـت
مریم کـده ها بـسـیسـت لیکـنکس را چـو مسـیح یک پـسـر نیسـت
فـرزنـد بـسـیسـت چـرخ را لـیکانــصــاف بــده چــنــو دگــر نــیــســت
آن کیست که پـیش تـیر بـالاشچـون نـیزه همـه تـنـش کـمـر نـیسـت
چـــون او قــمــری قــمــار دل رادر زیــر ولـــایـــت قـــمـــر نـــیــســـت
شـمـشـیـرکـشـان چـشـم او راجــز دیـده عـاشـقـان سـپــر نـیـسـت
آن کـیـســت کـز آفـتــاب رویـشچـون کان همه خـاطـرش گهر نیسـت
در تــاب دو زلــفــش از بــلــاهــایــارب زنــهــار تـــا چـــه در نــیــســت
از بــلــعــجــبــان نـیـایـدش رویرویـش گـویـان کــه روی گـر نـیـســت
سـم زهـر بــود بــه لـفـظ تــازیزو هـیـچ خــطـیـر بــا خــطـر نـیـســت
دندان و لب چـو سـین و میمشاین نـادره بـین کـه جـز شـکـر نیسـت
در عشـق و بـلاش جـان و دل راحـقـا کـه جــز از حــذر حــذر نـیـسـت
شادی و غمست عشق و ما راغـم هـســت ولـیـک آن دگـر نـیـسـت
از رد و قــــبــــول دلــــبـــــران راچـه سـود کـه هیچ بـی جـگـر نیسـت
او سیم بـر اسـت و سیم زی اوگــر زر نــبـــود تــرا خــطــر نــیــســت
مـا را چــه ز ســیـم او کـه مـا راروی چــو زرســت و روی زر نــیـســت
حـــقــا کــه ظـــریــف روزگــارانگـر هـسـت حــریـف مـا دگـر نـیـسـت
مـا را کـلـهـی نـهـاد عـشــقـشکـان بــر سـر هـیـچ تــاجــور نـیـســت
انـدر طـلـبــش سـوی سـنـایـیغـم تـاج سـرسـت و درد سـر نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.