ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩٨: آنرا که خدا از قلم لطف نگارد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
آنـــرا کـــه خـــدا از قـــلـــم لـــطـــف نــگـــاردشاید که به خود زحمت مشاطه نیارد
مشاطه چه حاجت بود آن را که همی حسنهر سـاعـت مـاهی ز گـریبـانش بـرآرد
انـگــشــت نـمـای هـمـه دلـهـا شــود ار چــهناخـنش نبـاشد که سر خویش بـخـارد
بــا زحــمـت شــانـه چــکـنـد چــنـبــر زلـفــیکـاندر شـب او عـقـل همی روز گـذارد
مـشـاطـه نـه خـام آیـد جـایـی کـه بـدانـجـاینقـاش ازل بـر صـفـتـش خـامـه گـذارد
کـی زشــت شــود روی نـکـو ار بــنـشــویـنـدکی خشک شود طوبـی اگر ابـر نبـارد
ای آنــکــه هــمــه بـــرزگــر دیــو در اســـلــامدر مـزرعــه جــان تــو جــز لـاف نـکـارد
مـشــاطـه تــو چــون تــو بــوی دیـو تــو لـابــدهم نقـش تـرا بـر دل و جـان تـو نگـارد
کـانکـس که مر او را نبـود جـلوه گر از عـشـقشهد از لب او جـان و خرد زهر شمارد
وانـرا کــه قــبــولــش نـکــنــد عــالــم اقــبــالگـر گـلـشـکـری گـردد کـس را نـگـوارد
حــقــا کـه بــه مـردم ســقـر نـقــد بــبــیـنـیگر هیچ تـرا حسن بـه خوی تو سپـارد
هــر روز دگــر لــام کــشــی از پــی خــوبـــیزین لـام چـه فـایده کـالـف هـیچ نـدارد
آنـجـا کـه چـنـو جـان طـلـبـی یـافـت سـنـاییجـان را بــگـذارد چـو تـویـی را نـگـذاردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.