ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠٨: ناز را رویی بباید همچو ورد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
نــاز را رویـی بــبــایـد هـمــچــو وردچـون نداری گـرد بـدخـویی مگـرد
یا بـگسـتـر فرش زیبـایی و حـسـنیـا بــســاط کـبــر و نـاز انـدر نـورد
نیکـویی و لـطـف گـو بـا تـاج و کـبـرکعبـتـین و مهره گو بـا تـخـتـه نرد
در سرت بادست و بر رو آب نیستپس میان ما دو تن زین ست گرد
زشــت بــاشــد روی نــازیـبــا و نـازصعب بـاشـد چـشم نا بـینا و درد
جـوهرت ز اول نبـودست این چـنینبـا تـو ناز و کـبـر کـرد این کـار کرد
زر ز مــعــدن ســرخ روی آیـد بــرونصحـبـت ناجـنس کردش روی زرد
کـی کـنـد نـاخــوب را بــیـداد خـوبچــون کـنـد نـامـرد را کـافــور مـرد
تـو همـه بـادی و مـا را بـا تـو صـلـحمـا تــرا خـاک و تــرا بــا مـا نـبــرد
لـیکـن از یاد تـو مـا را چـاره نیسـتتـا دین خـاکـسـت ما را آب خـورد
نـاز بــا مـا کـن کـه دربــایـد هـمـیایـن نــیــاز گــرم را آن نــاز ســرد
ور ثـنا خـواهی که بـاشد جـفت تـوبـا سنایی چون سنایی باش فرد
در جـهـان امـروز بــردار بـرد اوسـتبـاردی بـاشـد بـدو گفتـن که بـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.