ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١١: عشق آن معشوق خوش بر عقل و بر ادراک زد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عشق آن معشوق خـوش بـر عقل و بـر ادراک زدعـشـق بــازی را بــکـرد و خــاک بــر افـلـاک زد
بــر جــمــال و چــهــره او عــقــلــهــا را پــیـرهـننـعـره عـشـق از گـریبـان تـا بـه دامـن چـاک زد
حسن او خورشید و ماه و زهره بـر فتـراک بـستلـطـف او در چـشـم آب و بــاد و آتـش خـاک زد
آتـش عـشـقـش جـنیبـتـهای زر چـون در کـشـیدآب حـیـوانـش بـه خـدمـت چـنـگ در فـتـراک زد
شاه عشقش چون یکی بـر کد خدای روم تـاختگـفـتــی افـریـدون در آمـد گـرز بــر ضـحــاک زد
زهــــر او آب رخ تــــریــــاک بــــرد و پــــاک بــــرددرد او بــر لــشــکــر درمــان زد و بــی بــاک زد
درد او دیـده چــو افــســر بــر ســر درمــان نـهـادزهــر او چــون تــیــغ دل بــر تــارک تــریــاک زد
جــادوی اســتــاد پــیـش خــاک پــای او بــسـیبـوسـه هـای سـرنـگـون بـر پـایـش از ادراک زد
عقل و جان را همچو شمع و مشعله کرد آنگهیآتــش بــی بــاک را در عــقـل و جــان پــاک زد
می سنایی را همو داد و همو زان پـس بـه جـرمسرنگون چون خوشه کرد و حدبه چوب تاک زدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.