ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢٥: وصال حالت اگر عاشقی حلال کند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
وصـال حــالـت اگـر عـاشـقـی حـلـال کـنـدفـراق عـشـق هـمـه حــالـهـا زوال کـنـد
وصال جستن عاشق نشان بی خبریستکـه نـه ره هـمـه عـاشـقـان وصـال کـنـد
رهیسـت عشـق کشـیده میان درد و دریغطلب در او صـفت بـی خـودی مثـال کند
نصـیب خـلق یکـی خـندقـی پـر از شـهوتدر او مجـاز و حـقیقـت همی جـدال کند
چـو از نصـیب گـذشـتـی روا بـود کـه دلـتحـدیث دلـبـر و دعـوی زلـف و خـال کـند
چـو آفـتـاب رخـش محـتـرق شـود ز جـمالنـقـاب بــنـدد بــعــضــی ازو هـلـال کـنـد
نـگــار مـن چــو شــب از گــرد مـه درآلـایـدحـرام خـون هزاران چـو مـن حـلـال کـنـد
نــگــه نـیـارم کــردن بــه رویـش از پــی آنکـه جـان ز تـن بـه ره دیده ارتـحـال کـند
کـمـال حـال ز عـشـاق خـویش نقـص کـندبـتـم چـو خـوبـی بـی نقص را کمال کند
وصـــال او بـــه زمـــانــی هــزار روز کـــنــدفـراق او ز شـبـی صـد هـزار سـال کـنـد
هـــزار آیـــت دل بـــردنـــســـت یـــار مـــراز من هر یکیش طبایع دو صد جمال کند
چــو او ســوار شـود ســرو را پــیـاده کـنـدچـو غـمـزه سـازد هـاروت را نـکـال کـنـد
حـدیـث در دهـن او تــو گـویـیـی کـه مـگـروجــود بــا عــدم از لــذت اتــصــال کــنـد
گـمـان بـری کـه سـیه زلـف او بـر آن رخ اویکی شـبـسـت که بـا روز او جـدال کـند
زهی بـتی که به خوبی خویش در نفسیهزار عـاشـق چـون من فـر و جـوال کـند
هزار صـومـعـه ویران کـنـد بـه یک سـاعـتچـو حلقه های سر زلف جـیم و دال کند
تـبـارک الـلـه از آن روی پـر ملـاحـت و زیبکه غـایت همه عـشـاق قیل و قـال کندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.