ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣٣: از هر چه گمان بر دلم یار نه آن بود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
از هـر چــه گـمـان بــر دلـم یـار نـه آن بــودپندار بـد آن عشق و یقین جمله گمان بـود
آن نـاز تـکـلـف بــد و آن مـهـر فـسـون بــودوان عشق مجازی بد و آن سود و زیان بود
بر روی رقم شد شرری کز دل و جان تافتو ز دیـده بــرون آمـد دردی کــه نـهـان بــود
تــوحــیـد مـن آن زلـف بــشــولـیـده او بــودایمان من آن روی چـو خورشید جـهان بـود
رویـی کــه رقــم بــود بــرو دولـت اســلــامزلـفـی کـه درو مـرتـدی و کـفـر نشـان بـود
بــنـمــود رخ و روم بــه یـک بــار بــشــوریـدآیــیــن بـــت بـــتــگــری از دیــدن آن بـــود
پـس زلف بـرافـشـاند و جـهان کـفـر پـراکندالـحـق ز چـنان زلـف مسـلـمـان نتـوان بـود
گـویی کـه درو پـای عـزیزان همـه سـر بـودراهی کـه در وصـل نکـویان همه جـان بـود
از خـون جـگـر سـیـل وز دل پـاره درو خـاکمـنـزلـگـهـش از آتــش ســوزان دمـان بــود
بـس جـان عـزیـزان کـه در آن راه فـنـا شـدگـور و لـحــد آنـجــا دهـن شـیـر ژیـان بــود
چـــون کــعــبـــه آمــال پـــدیــد آمــد از دورگــفــتــنـد رســیـدیـم ســر ره بــر آن بــود
بــر درگــه تــو خــوار و ز دیـدار تــو نـومــیـدبـر خـاک نشـسـتـند کـه افـلاس بـیان بـود
بـیـرون ز خـیـالـی نـبـد آنـجـا کـه نـظـر بـودافـزون ز حـدیثـی نبـد آنجـا کـه گـمـان بـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.