ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣٨: ای یار بی تکلف ما را نبید باید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای یـار بــی تــکــلــف مــا را نــبــیـد بــایـدوین قـفـل رنـج مـا را امـشـب کـلـیـد بـاید
جـام و سماع و شاهد حـاضر شدند بـاریوین خـرقـه هـای دعـوی بـر هم درید بـاید
ایمـان و زاهـدی را بـر هم شـکـسـت بـایدزنــار جــاحــدی را از جــان خــریــد بــایــد
از روی آن صــنــوبـــر مــا را چـــراغ بـــایــدوز زلـف آن ســتــمـگــر مـا را گـزیـد بــایـد
جـامی بـهای جانی بـستـان ز دست دلبـرآمــد مــراد حــاصــل اکــنـون مـریـد بــایـد
چون مطربان خوشدل گشتند جمله حاضرپـایی بـکـوفـت بـایـد بـیـتـی شـنـیـد بـاید
ای سـاقـی سـمـنـبــر در ده تــو بــاده تــرزیـرا صـبـوح مـا را «هـل مـن مـزیـد» بـایـد
از بـاده تـو مسـتـند ای دوست این عزیزانرنج و عـنای مسـتـان اکـنون کـشـید بـاید
سـالـی بـرفـت نـاگـه روزی دو عـیـد دیـدماین هر دو عـید امروز خـوشـتـر ز عید بـاید
از بـوسـتـان رحـمـت حـالـی کـرانـه جـوییدچـون در سـرای هـمـت مـی آرمـیـد بـایـد
از گـفـتــن عـبــارت گـر عـبــرتــی نـگـیـریدر گــردن اشــارت مــعــنـی گــزیـد بــایـد
تـا در مکان امنی خـر پـشـتـه زن فـرود آیچــون وقـت کـوچ آمـد نـایـی دمـیـد بــایـد
گـر بــایـدت کـه بــویـی آنـجـا گـل عـنـایـتایـنـجـا گـل ریـاسـت مـی پــژمـریـد بــایـد
ای شـکـر شـگـرفـی در گـفـتـگوی معـنیگــر لــب شــفــات آرد آخــر بــدیــد بــایـد
هـر چــنـد دیـر مـانـی آخــر بــرفــت بــایـدچـون شکری بـخوردی زهری چـشید بـاید
بــفــروخــتــه خــریــدی آورده را بـــبـــردییاری چه دیده ای تو زین پس چه دید باید
چـون لاله گر بـخـندی عـمرت کـرانه جـویدچـون شـمع اگر بـگریی حـلقت بـرید بـایدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.