ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦٢: ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دو مار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای نهاده بـر گـل از مـشـک سـیه پـیچـان دو مـارهــیـن کــه از عــالــم بــرآورد آن دو مــار تــو دمــار
روی تــو در هـر دلـی افـروخـتــه شـمـع و چــراغزلـف تــو در هـر تــنـی جـان سـوخـتــه پــروانـه وار
هـر کـجـا بـوییسـت خـطـت تـاخـتـه آنـجـا سـپـاههـر کـجـا رنـگـیـسـت خـالـت سـاخـتــه آنـجـا قـرار
آتــش عــشــقــت بــبــرده عــالــمــی را آبــرویبــاد هـجــرانـت نـشـانـده کـشـوری را خــاکـســار
تـا تـرا بـر یاسـمین رسـت از بـنفـشـه بـرگ موردعـاشـقـان را زعـفـران رسـت از سـمن بـر لـاله زار
یوسف عصر ار نه ای پس چون که اندر عشق توخـونـفـشـان یـعـقـوب بـیـنـم هـر زمـانـی صـدهـزار
مـاه را مـانـی غـلـط کـردم کـه مـر خــورشــیـد رانــورمــنــد از خــاک پــای تــســت نــورانــی عــذار
قــیــروان عــشـــوه بـــگــذارنــد غــواصــان دهــرگــر نـهـنـگ عــشــق تــو بــخــرامـد از دریـای قــار
گــر بــرانــدازی نــقــاب از روی روح افــزای خــودرخــت بــردارد ز کــیـهــان زحــمــت لــیـل و نــهــار
هر که بـر روی تـو بـاشـد عاشق ای جـان جـهانبــا جــهــان جــان نــبــاشــد بــود او را هــیـچ کــار
عـالم کون و فـسـاد از کفـر و دین آراسـتـه سـتعـالـم عـشــق از دل بــریـان و چــشـم اشــکـبــار
در جـهان عشق ازین رمز و حـکایت هیچ نیسـتکـایـن مـزخـرف پــیـکـران گـویـنـد بــر سـرهـای دار
وای اگـر دســتــی بــرآرد در جــهـان انـصـاف تــودر هـمـه صـحــرای جــان یـک تــن نـمـانـد پــایـدار
بـر تـو کـس در می نگـنجـد تـالی الـا الـله چـو لـاحــاجـــبـــی دارد کــشــیــده تـــیــغ در ایــوان نــاز
لـاف گـویـان انـاالـلـه را بـبـین در عـشـق خـویشبــر بــســاط عــشــق بــنـهـاده جــبــیـن اخــتــیـار
من نه تـنها عـاشـقم بـر تـو که بـر هفت آسـمانکشته هست از عشق تو چندان که ناید در شمار
مـن شـنـاسـم مـر تـرا کـز هفـتـمـین چـرخ آمـدمبـــچــه عــشــق تـــرا پـــرورده بـــر دوش و کــنــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.