ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧٤: چون سخنگویی از آن لب لطف باری ای پسر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چـون سـخـنگویی از آن لب لطف بـاری ای پـسرپس به شوخی لب چرا خاموش داری ای پسر
در ره عـشـق تـو ما را یار و مونس گفـت تـسـتزان بـگـفـتـی از تـو می خـواهم یاری ای پـسـر
دیـر زی در شــادکــامـی کــز اثــرهـای لــطــیـفمونس عـقلی و جـان را غـمگسـاری ای پـسـر
تـلـخ گـردد عـیـش شـیـریـن بــر بــتـان قـنـدهـارچـون بـه گاه بـذله زان لب لطف بـاری ای پـسر
بـامـداد از رشـک دامـن را کـنـد خـورشـید چـاکروی چـون ماه از گریبـان چـون بـرآری ای پـسـر
سـر بـسـان سـایـه زان بـر خـاک دارم پـیـش تـوکـز رخ و زلـف آفـتــاب و سـایـه داری ای پــسـر
سـرکشـان سـر بـر خـط فـرمان من بـنهند بـاشتـا بـه گـرد مه خـط مـشـکـین بـرآری ای پـسـر
ار نـبــودی مــاه رخــســار تــو تــابــان زیـر زلــفبــا سـر زلـف تــو بــودی دهـر تــاری ای پــسـر
کـودکـی کـان را بـه معـنی در خـم چـوگـان زلفهمچـو گویی روز و شب گردان نداری ای پـسر
شــد گــرفــتــار ســر زلــف کــمــنـد آســای تــوروز دعـــوی کــردن مــردان کـــاری ای پـــســـر
شـد شـکـار چـشـم روبــه بــاز پــر دسـتــان تــوصـدهـزاران جــان شـیـران شـکـاری ای پــســر
مــاه روی تــو چــو بــرگ گــل بــه بــاغ دلــبــریشـد شـکـفـتـه بــر نـهـال کـامـگـاری ای پـسـر
بـس دلا کز خـرمی بـی بـرگ شـد زان بـرگ گلآه اگـر بـر بـرگ گـل شـمـشـاد کـاری ای پـسـر
کی شـدندی عـالمی در عـشـق تـو یعـقـوب وارگـر نـه از یـوسـف جـهـان را یـادگـاری ای پـسـر
چون سنایی را به عالم نام فخر از عشق تستننگ و عار از وصـلت او می چـه داری ای پـسـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.