ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨٥: چون تو نمودی جمال عشق بتان شد هوس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چون تو نمودی جمال عشق بتان شد هوسرو کـــه ازیــن دلــبـــران کـــار تـــو داری و بـــس
بـا رخ تـو کیسـت عقل جـز که یکی بـلفضولبـا لـب تـو کـیسـت جـان جـز کـه یکـی بـلـهوس
کـفـر مـعـطــل نـمـود زلـفـت و دیـن حــکـیـمنـــان مـــوذن بــــبــــرد رویـــت و آب عـــســــس
بــا رخ و بــا زلـف تــو در ســر بــازار عــشــقفـتـنـه بــه مـیـدان درسـت عـافـیـت انـدر حـرس
روی تــو از دل بـــبــرد مــنــزلــت و قــدر نــازمـوی تــو از جـان بــبــرد تــوش و تــوان و هـوس
جـزع تـو بـر هم گسست بـر همه مردان زرهلعـل تـو در هم شـکسـت بـر همه مرغـان قفس
در بـر تـو بـا سماع بـی خـطران چـون نجـیببــر در تــو بــا خـروش بــی خـبــران چـون جـرس
دایه تـو حـسن نست میبـردت چـپ و راستسـایه تـو عـشـق ماسـت میدودت پـیش و پـس
هسـتـی دریای حـسـن از پـی او همـچـنـاننـعـل پــی تــســت در تــاج سـر تــســت خــس
کرد مرا همچـو صـبـح روی چـو خـورشـید تـوتـا هـمـه بــی جـان زنـم در ره عـشـقـت نـفـس
تــا بــه هـم آورد سـر آن خـط چــون مـورچـهبر همه چیزی نشست عشق تو همچون مگس
جـان همه عـاشـقان بـر لب تـو تـعبـیه سـتای هـمـه بــا تـو هـمـه بــی لـب تـو هـیـچـکـس
انس سـنایی بـسـسـت خـاک سـر کـوی تـونــور رخ مـــصـــطـــفـــا بـــس بـــود انــس انــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.