ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠٤: ز جزع و لعلت ای سیمین بناگوش

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ز جـزع و لعـلت ای سـیمین بـناگوشدلـم پـر نـیش گـشـت و طـبـع پـر نـوش
دو جـادوی کـمـین سـاز کـمـان کـشدو نــقــاش شــکــر پــاش گــهــر نــوش
کـه پــیـش ایـن و آن جــان را و دل راهـزاران غـاشـیـه ســت امـروز بــر دوش
چـو بـینمت آن دو تـا لـعـل پـر از کـبـرچـو بـینـمـت آن دو تـا جـزع پـر از جـوش
بــدیـن گـویـم زهـی خــامـوش گـویـابــدان گــویـم زهـی گــویـای خــامــوش
بــســا زهـاد گــیـتــی را کــه بــردیبــدان لـبــهـای چـون مـی مـایـه هـوش
بــســا شــیـران عــالـم را کــه دادیز چـــشــم آهــوانــه خــواب خـــرگــوش
زنی گـل را و مـل را خـاک در چـشـمچــو انـدر مـجــلـس آیـی زلـف بــر دوش
ز مـســتــی بــاز کــرده بــنـد کـرتــهز شـوخـی کـج نهاده طـرف شـب پـوش
ز جـزعت خـانه خـانه دل شـود خـونز لعلت چشمه چشمه خون شود نوش
گـریـزد در عـدم هـر روز و هـم شــبز شـرم روی و مـویـت چـون دی و دوش
تو جانی گر نه ای دربر عجب نیستکـه جــان در جــان در آیـد نـه در آغـوش
نـــــگــــــارا از ســــــر آزاد مــــــردیحـــدیــث دردنـــاک بـــنـــده بـــنــیــوش
مـرا چــون از ولـی بــخــریـده ای دیکـــنــونــم بـــر عـــدو امــروز مــفـــروش
مـرا گـفـتــی فـرامـوشــم مـکـن نـیـزتـو روی از بـهر این مـخـراش و مـخـروش
کـه گـشـت از بـهر یاد جـزع و لعـلـتســنــایــی را فــرامــوشــی فــرامــوشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.