ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥٤: ای ناگزران عقل و جانم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای نـــاگـــزران عـــقـــل و جـــانـــموی غــارت کــرده ایــن و آنــم
ای نــقــش خــیــال تــو یــقــیــنــموی خـال جــمـال تــو گـمـانـم
تــا بــا خــودم از عــدم کــمـم کــمچـون بـا تـو بـوم همـه جـهانم
در بـــازم بـــا تـــو خــویــشــتـــن راتــا بــا تـو بــمـانـم ار بــمـانـم
گویی کـه بـه دل چـه ای چـو تـیرمپرسی که بـه تن کئی کمانم
پـیش تـو بـه قـلب و قـالب ای جـانآنـم کـه چـو هر دو حـرف آنـم
ای شـکل و دهان تـو کم از نیسـتکی بود که کنی کم از دهانم
گـــر بـــا تـــو بـــه دوزخ انـــدر آیـــمحـقـا کـه بــود بــه از جــنـانـم
تـــا چـــنـــد چـــهـــار مـــیــخ داریدر حـجـره تــنـگ کـن فـکـانـم
تــــا چــــنـــد فـــســـرده روح داریدر ســـایـــه دامـــن زمـــانـــم
بــی هـیـچ بــخــر مــرا هـم از مــنهـر چــنــد بــرایـگــان گــرانـم
مـانـنـد مـیـان خــود کـنـم نـیـسـتزیـرا کــه هــنــوز در مــیــانــم
بـــا تــن چــکــنــم نــه از زمــیــنــمبـا جـان چـکـنـم نه آسـمـانـم
مــن ســایـه شــدم تــو آفــتــابــییــک راه بـــرآی تـــا نــمــانــم
بــگــشــای نــقــاب تــا بـــبــیــنــمبــنـمــای جــمــال تــا بــدانـم
خـواننـده تـو بـاش سـوی خـویشـمتــا مـرکــب پــی بــریـده رانـم
در دیـده بــه جـای دیـده بــنـشـیـنتــا نـامـه نـانـبــشـتـه خـوانـم
تو عاشق هست و نیست خواهیبــپــذیـر مـرا کـه مـن چـنـانـم
در دیـــده ز بــــیـــم غـــیـــرت تــــواکـنـون نـه سـنـاییـم سـنـانـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.