ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧١: خورشید تویی و ذره ماییم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
خــورشــیــد تــویـی و ذره مــایـیــمبـی روی تـو روی کی نماییم
تــا کـی بــه نـقــاب و پــرده یـک رهاز کــوی بــرآی تــا بــرآیــیــم
چون تو صنم و چو ما شمن نیستشهری و گلی تویی و ماییم
آخــر نــه ز گــلــبـــن تـــو خـــاریــمآخــر نـه ز بــاغ تــو گـیـایـیـم
گــر دســـتـــه گــل نــیــایــد از مــاهـم هـیـزم دیگ را بـشـاییم
بـــــادی داریــــم در ســــر ایــــراکدر پـیش سـگ تـو خـاکپـاییم
آب رخ مــــــا مــــــبــــــر ازیــــــراکبــا خــاک در تــو آشــنـایـیـم
از خــاک در تــو کــی شــکــیـبــیـمتـا عاشق چـشم و تـوتـیاییم
یــک روز نــپـــرســی از ظــریــفــیکـاخـر تـو کـجـا و ما کـجـاییم
زامــد شـــد مــا مــکـــن گـــرانــیپـنـدار کـه در هـوا هـبــایـیـم
بــل تــا کـف پــای تــو بــبــوســیـمانـگـار کــه مـهـر لـالـکــایـیـم
بــرف آب هــمــی دهـی تــو مــا راما از تـو فـقع همی گشـاییم
بــا ســیـنـه چــاک هـمـچــو گـنـدمگـرد تــو روان چـو آسـیـایـیـم
بــر در زده ای چــو حــلــقــه مــا راما رقص کنان که در سـراییم
ونــدر هــمــه ده جـــوی نــه مــا رامـا لـاف زنان کـه ده خـداییم
از شــیــر فــلــک چــه بــاک داریــمچـون بـا سگ کویت آشناییم
ما را سـگ خـویش خـوان کـه تـا ماگـوییم کـه شـیر چـرخ مـاییم
پــرســنــد ز مــا کــه ایــد گــویـیــممـا هـیـچ کـسـان پـادشـاییم
تـو بـر سـر کـار خـویـش مـی بـاشتـا ماهلـه خـود همی درآییم
کـز عـشــق تــو ای نـگـار چــنـگـیاکـنـون نـه سـنـایـیـم نـایـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.