ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨٦: ما قد ترا بنده تر از سرو روانیم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مــا قــد تـــرا بـــنــده تـــر از ســـرو روانــیــممـا خـد تـرا سـغـبـه تـر از عـقـل و روانـیـم
بـی روی تـو لـب خـشـک تـر از پـیکـر تـیـریمبـا مـوی تـو دل تـیره تـر از نقـش کـمـانیم
بــیـرون ز رخ و زلــف تــو مـا قــبــلــه نـداریـمبـیش از لـقـب و نـام تـو تـوحـید نـخـوانـیم
در ره روش عــقــل تــو مـا کـهـتــر عــقـلـیـموز پــرورش لـفــظ تــو مـا مـهـتــر جــانـیـم
از تــقــویــت جــزع تــو خــردیـم و بــزرگــیـموز تــربــیـت عـقـل تـو پــیـریـم و جـوانـیـم
در کـــوی امـــیـــد تــــو و انـــدر ره ایـــمـــاناز نیسـتـی و هسـتـی بـر بـسـتـه میانیم
یــک بـــار بـــرانــداز نــقـــاب از رخ رنــگــیــنتا دل بـه تو بـخشیم و خرد بـر تو فشانیم
وز نــیـز دریـن پــرده جــمــال تــو بــبــیـنــیـمشـایـد کـه بـر امـیـد تـو این مـایه تـوانـیـم
گر ز آتـش عشق تـو چـو شمع از ره تـحقیقسوزیم همی خوش خوش تا هیچ نمانیم
تــا از رخ چـون روز تـو بــی واسـطـه کـسـبچـون ماه ز خـورشـید فـلک مایه سـتـانیم
ما را غـرض از خـدمت تـو جـز لب تـو نیسـتنـه در پـی جـانـیـم نـه در بــنـد جـهـانـیـم
شـاید کـه شـب و روز هـمـه مـدح تـو گـوییمدر نـامـه اقــبــال هـمـه نـام تــو خــوانـیـم
زان باده که خواجه از کف اقبال تو خوردستدرده تــو سـنـایـی را چـون کـشـتـه آنـیـم
فـرخـنـده حـکـیـمـی کـه در اقـلـیم سـنـاییبــگــذشــت ز انــدازه خــوبــی و نـدانـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.