ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩٠: باز ماندم در بلایی الغیاث ای دوستان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بــاز مـانـدم در بــلــایـی الــغــیـاث ای دوســتــاناز هـوای بـی وفـایی الـغـیـاث ای دوسـتـان
بـــاز آتـــش در زد انـــدر جـــانــم و آبـــم بـــبـــردبـاد دسـتـی خـاکپـایی الغیاث ای دوسـتـان
بـاز دیگـر بـاره چـون سـنـگـین دلـان بـر سـاخـتـماز بـت چـونین جـدایی الغـیاث ای دوسـتـان
بــاز نـاگـه بــلـعــجــب وارم پــس چــادر نـشــانـدآفـتـابـی را هـبــایـی الـغـیـاث ای دوسـتـان
بــاده خـواران بـاز رخ دارنـد زی صـحـرا و نـیـسـتدر همه صـحـرا گیایی الغـیاث ای دوسـتـان
بــنـگــه هـادوریـان را مــانــد ایـن دل کــز طــمــعهر دمش بینم به جایی الغیاث ای دوستان
جـادوی فـرعـونیان در جـنـبـش آمـد بـاز و نیسـتدر کف موسی عصایی الغیاث ای دوسـتـان
خواهد اندر وی همی از شاخ خشک و مرغ گنگهر زمان بـرگ و نوایی الغـیاث ای دوسـتـان
دیـده روشـن جــز از مـن در هـمـه عـالـم کـه داددر بــهـای تـوتـیـایـی الـغـیـاث ای دوسـتـان
از بــرای انــس جــان انـس و جــان ای ســرفــرازمر سنایی را چـو نایی الغیاث ای دوسـتـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.