ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠٩: جانا ز لب آموز کنون بنده خریدن

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
جــانـا ز لــب آمـوز کــنـون بــنـده خــریـدنکــز زلــف بــیـامــوخــتــه ای پــرده دریـدن
فــریـادرس او را کـه بــه دام تــو درافــتــادیـا نـیـســت تــرامـذهـب فــریـاد رســیـدن
مـا صـبــر گـزیـدیـم بــه دام تـو کـه در دامبــیـچـاره شـکـاری خـبــه گـردد ز تـپــیـدن
اکنون که رضای تـو بـه اندوه تـو جفتـستاندوه تـو ما را چـو شکر شـد بـه چـشیدن
از بــیـم بــه یـکـبــار هـمـی خــورد نـیـارمزیـرا کــه شــکــر هـیـچ نـمــانـد ز مـزیـدن
مـا رخـت غـریـبـانـه ز کـوی تـو کـشـیـدیممـانـدیم بـه تـو آنـهمـه کـشـی و چـمـیدن
رفـتـیـم بـه یـاد تـو سـوی خـانـه و بـردیـمخـاک سـر کـویت ز پـی سـرمـه کـشـیدن
در حـــســـرت آن دانــه نـــار تـــو دل مـــاحـقـا کـه چـو نـارسـت بـه هنگـام کـفـیدن
یــاد آیــدت آن آمــدن مــا بــه ســر کــویدزدیـده در آن دیـده شــوخــت نــگــریـدن؟
ای راحـــت آن بـــاد کـــه از نــزد تـــو آیــدپـــیــغــام تــو آرد بـــر مــا وقــت بـــزیــدن
وان طـیره گـری کـردن و در راه نشـسـتـنوان سـنـگـدلـی کـردن و در حـجـره دویدن
ما را غرض از عشق تـو ای ماه رخـت بـودخود چیست شمن را غرض از بت گرویدن
ما را فلک از دیده همی خواست جدا کردبـرخیره نبـود آن دو سه شب چشم پریدن
زین روی که بـر خاک سر کوی تـو خسبـدمـولـای ســگ کــوی تــوام وقــت گــزیـدن
زنــهــار کــیــانــنــد بــه زیـر خــم زلــفــتزنـهـار بــه هـش بــاش گــه زلــف بــریـدن
بـشـنو سـخـن ما ز حـریفـان بـه ظـریفـیکـارزد سـخـن بـنـده سـنـایـی بـشـنـیـدن
پـیش و بـر مـا ز آرزوی چـشـم چـو آهـوتچـون پـشت پـلنگسـت ز خـونابـه چـکیدن
آرامش و رامش همه در صحبـت خلقستای آهـوک از سـر بـنـه ایـن خـوی رمـیـدن
کوهیست غم عشق تو موییست تـن منهـرگـز نـتـوان کـوه بـه یک مـوی کـشـیدن
مـا بــنـدگــی خــویـش نـمـودیـم ولـیـکــنخــوی بــد تــو بــنـده نـدانـســت خــریـدنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.