ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢٨: ای شوخ دیده اسب جفا بیش زین مکن

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای شـوخ دیده اسـب جـفا بـیش زین مکنما را چـو چـشـم خـویش نژند و حـزین مکـن
ای مـاه روی بــر ســر مـا هـر زمـان ز جــورچــون دور آسـمـان دگـری بــه گـزیـن مـکـن
مـهری کـه خـود نهاده ای آن مـهر بـر مـدارمهری کـه خـود نموده ای آن مهر کین مکـن
گه چـون خـدای حـاجـت ما ز آستـان مسازگـه چـون خـلـیفـه نایب مـا ز آسـتـین مـکـن
در خـال و لـب نگـر سـمـر عـز و دل مـگـویدر زلـف و رخ نگـر سـخـن کـفـر و دین مـکـن
از زلــف تــابــدار نـشــان گــمــان مــجــوینـوز روی شــرم دار حــدیـث یـقــیـن مــکــن
زلفت چـو طـوق گردن دیو لعـین شـدسـترخ چــون چــراغ حـجــره روح الـامـیـن مـکـن
ای مـا بـه روح تـیر تـو بـا مـا سـنان مـبـاشای مـا بـه تـن کـمـان تـو بـا مـا کـمین مکـن
خـواهی کـه تـا چـو حـلقـه بـمانیم بـر درتبـا ما چـو حـلقـه دار لبـان چـون نگـین مکـن
خـواهی که لاله پـاش نگردد دو چـشم مناز روی خویش چشم خسان لاله چین مکن
بـنـشـانـمـان بــر آتـش و بـر تـیـغ و زیـنـهـاربـا هجـر خـویشمان نفسـی همنشین مکن
تـو هم میی و هم شـکری هان و هان بـتـااز خـود بـتـرس و دیده مـا را چـو هین مـکـن
ای از کـمـال و لـطـف و بـزرگـی بـر آسـمانعــهـد و وفـا و خــدمـت مـا در زمـیـن مـکـن
مـردی نـه کـودکـی کـه زنی هر دم از تـریخـود را چــو کـودکـان و زنـان نـازنـیـن مـکـن
بــا تــو وفـا کـنـیـم و تـو بــا مـا جـفـا کـنـیبـا مـا همـی چـو آن نکـنی بـاری این مـکـن
آخـر تــرا کـه گـفـت کـه در جـام بــی دلـانوقـت عـلـاج ســرکـه کـن و انـگـبــیـن مـکـن
آخـر تـرا که گفـت که بـا عـاشـقـان خـویشنان گـندمـین بـدار و سـخـن گـندمـین مـکـن
آنـان فـسـرده انـد کـشـان پـوسـتـین کـنیما را ز غم چـو سوخـتـه ای پـوسـتـین مکن
گر چه غریب و بی کس و درویش و عاجزممـا را بـپـرس گـه گـهـی آخـر چـنـیـن مـکـن
ای پــیـش تــو ســنـایـی گـه یـا و گـه الـفاو را بـه تـیغ هجـر چـو نون و چـو سین مکنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.