ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤٨: ای همه انصاف جویان بنده بیداد تو

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای هــمــه انــصــاف جــویــان بــنــده بــیـداد تــوزاد جــــان رادمـــردان حــــســــن مـــادرزاد تــــو
حـسن را بـنیاد افگندی چـنان محـکم که نیسـتجـز «و یبـقـی وجـه ربـک » نقـش بـی بـنیاد تـو
بــلــفــضــولــانــرا ســوی تــو راه نــبــود تــا بــودکـــبــــریـــا در بــــادبــــان رایـــگـــان آبــــاد تــــو
آتــش انــدر خــاکــپــاشــان هـمــه عــالــم زدنـدهــر کــرا بــر روی آب تــســت در ســر بـــاد تــو
تــنـگ چـشـمـان را ز تـو گـردی نـخـیـزد تــا بــود«لـن تــنـالـوا الـبــر حـتـی تـنـفـقـوا» بــر یـاد تـو
ای بــسـا در حـقـه جـان غـیـورانـت کـه هـسـتنـعـره هـای سـر بــه مـهـر از درد بــی فـریـاد تـو
فتـنه بـودی یاسـمینت از بـرگ گل نشکفتـه بـودفتنه تر گشتی چو بررست از سمن شمشاد تو
«فـالـق الـاصـبـاح » بـر جـانهای ما داد تـو خـواندهین کـه وقـت «جـاعـل الـلیل » آمد از بـیداد تـو
اندر این مجلس بـه ما شادی و غمگینی ز خصمچـشـم بـد دور از دل غـمـگـیـن و طـبـع شـاد تـو
روی مــا تــازســت تــا تــو حــاضــری از روی تــوجـان ما خـوش بـاد چـون غایب شـوی بـر یاد تـو
یکزمان خوش باش با ما پیش از آن کز بیم خصمروز مانا خـوش کند گفتـار «شب خـوش بـاد» تـو
ایـنـهـمـه سـحــر حـلـال آخـر کـت آمـوزد هـمـیگـر سـنـایی نـیـسـت انـدر سـاحـری اسـتـاد تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.