ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٨٧: جانا نگویی آخر ما را که تو کجایی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
جـانـا نـگـویـی آخـر مـا را کـه تـو کـجـایـیکـز تـو بـبـرد آتـش عـشـق تـو آب مـایـی
مـا را ز عـشـق کـردی چـو آسـیای گـردانخـود همچـو دانه گشتـی در ناو آسـیایی
گـه در زمین دلها پـنهان شـوی چـو پـروینگـاه از سـپـهر جـانها چـون مـاه نو بـرآیی
از بـهر لطف مستـان وز قهر خود پـرستـانچـون بـرق میگریزی چون بـاد می ربـایی
بــهـر سـمـاع دنـیـا بــر شـاخـهـای طـوبــاچـون عندلیب بـیدل همواره می سـرایی
خـورشـیدوار کردی چـون ذره های عـقلیدلـهـای عــاشــقــان را در پــرده هـوایـی
یـاقــوت بــار کــردی عــشــاق لـالـه رخ رااز نـوک کـلـک نـرگـس بـر لـوح کـهـربـایی
ای یـافـتـه جـمـالـت در جـلـوه نـخـسـتـینمنشور حـسن و تـمکین از خلعت خدایی
روح الـقـدس نـدارددر خــوبــی و لـطـافـتبــا خــاک کـف پــایـت یـکـذره آشــنـایـی
بـــردار پـــرده از رخ تــا حــضــرت الــاهــیگـردد ز مـهـر چـهرت پـر نـور و روشـنـایی
گـویـی مـرا بــجـویـی آخـر کـجــا بــجـویـمدر گـرد گـوی ارضـی یا حـلـقـه سـمـایی
بگشای بند مرجان تا همچو طبع بی جانبـنـدازد از جـمـالـت جـان تـاج کـبــریـایـی
ای تــافـتــه کـمـالـت از چـار سـوی ارکـانپـنـهان ز هر دو عـالـم در صـدر پـارسـایی
بــر خـیـره چــنـد جــویـم آنـرا کـه او نـداردمـنـزل بــه کـوی رنـدی یـا راه پـارسـایـی
مـا ز انتـظـار مـردیم از عـشـق تـو ولـیکـندر حـجـره غـریـبـان تـو خـود درون نـیـایی
گــیـرم کــه بــار نـدهـی مـا را درون پــردهکم زان مکن که بیرون رویی به ما نمایی
بــی روی تــو نـگــارا چــشــم امـیـد مـا رابــایـد ز نـقـش نـامـه نـام تــو تــوتــیـایـی
نادیده کس ولیکن از سـنگ و چـوب کویتبـدهند اگر بـپـرسی بـر حـسن تـو گوایی
نی نی اگـر ندیدی رویت چـگـونه گـفـتـیدر نـظـمـهای عـالـی وصـف تـرا سـنـاییپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.