ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠٠: اگر در کوی قلاشی مرا یکبار بارستی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
اگـر در کـوی قـلـاشـی مـرا یـکـبــار بــارسـتـیمرا بـر دل درین عالم همه دشخـوار خـوارسـتـی
ار ایـن نـاسـازگـار ایـام بــا مـن سـازگـارسـتـیسـرو کـارم همیشـه بـا می و ورد و قـمارسـتـی
اگـر نـه مـحـنـت این نـامـسـاعـد روزگـارسـتـیمـرا بـا زهـد و قـرایی و مـسـتـوری چـکـارسـتـی
اگر در پـارسـایی خـود مرا او را دوسـتـارسـتـیسـنـایـی را بــه مـاه نـو نـسـیـم نـوبــهـارسـتـی
هرانکـو در دلـسـت او را کـنون اندر کـنارسـتـیدلش همواره شادستی و کارش چون نگارستی
دلـیـل صـدق او دایـم سـنـایـی را بــهـارسـتـینــهــان وصــل او دایــم بـــر او آشــکــارســـتـــی
اگر از غـم دل مسـکین عـاشـق را قـرارسـتـیجـهنم پـیش چـشـم سـر سـریر شـهریارسـتـی
گـل از هـجــران اقـطـارش مـیـان کـارزارسـتــیدل از امــیــد دیــدارش مــیــان مــرغــزارســتــی
مـرا هـفـتـم درک بــا او بــدان دارالـقـرارسـتـیسـماوات الـعـلی بـی او حـمیم هفـت نارسـتـی
چرا گویی سنایی این گر او را خود شکارستیز دســت ســیـنـه کـبــک دری او را در آرســتــی
اگر شخـص سنایی را جـهان سـفله یارسـتـیچـو دیگر مدبـران دایم بـه گردون بـر سوارسـتـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.