ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٢٤: ای چشم و چراغ آن جهانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای چــشــم و چــراغ آن جــهــانــیوی شاهد و شمع آسمانی
خــط نــو نــبـــشــتــه گــرد عــارضمـنـشـور جــمـال جــاودانـی
بــی دیــده ز لــطــف تــو بــخــوانــددر جــان تــو سـوره نـهـانـی
بــا چــشــم ز تــابــشــت نــبــیـنــدبــر روی تــو صـورت عـیـانـی
بــــخـــت ازلـــی و تـــا قـــیـــامـــتصـافـی بــه طـراوت جـوانـی
حــســن تـــو چـــو آفــتـــاب آنــگــهفــارغ ز اشــارت نــشــانــی
بـــوس تــو بـــه صــد هــزار عــالــمو آزاد ز زحـــمـــت گـــرانــی
دیـوانــه بــســیـســت آن دو لــب رادر سـلـسـله های کـامرانی
نــظــاره بـــســیــســت آن دو رخ رااز پــنـجــره هـای زنـدگـانـی
بـــا فــتــنــه زلــف تــو کــه بــیــنــدیک لحـظه ز عمر شـادمانی
بــی آتــش عــشــق تــو کــه یـابــدآب خــضـر و حــیـات جــانـی
لـطــف تــو بــبــســت جــان و دل رابـر آخـور چـرب دوسـتـکـانی
عـشـق تـو نـشـانـد عـقـل و دیـن رابــرابــرش تــیـز آنــجــهـانـی
بـــا قــدر تــو پــاره مــیــخ بــر چــرختـهـمـت زدگـان بــاسـتـانـی
بــــا قـــد تـــو کـــژ و کـــوژ در بــــاغچـالـاک و شـان بـوسـتـانـی
از راســــتــــی و کــــژی بــــرونـــیآنــی کــه ورای حــرف آنــی
گــویــنــد بـــگــو بــه تــرک تــرکــتتـا بــاز دهـی ز پـاسـبــانـی
تــرک چــو تــو تــرک نــبـــود آســانتـرکـی تـو نه دوغ تـرکـمانی
حسن تو چو شمس و همچو سایهپـیش و پـس تو دوان جوانی
از لــفــظ تــو گــوش عــاشــقــانــتنـازان بــه حــلـاوت مـعـانـی
وز چـشـم تــو جــسـم دوسـتــانـتنــازان بــه حــوادث زمــانــی
در راه تــو هـیـچ دل نــشــد خــوشتـا جـانش نگـشـت کـاروانی
بـــر بـــام تـــو پـــای کــس نــیــایــدتــا سـرش نـکـرد نـردبــانـی
در هــوش ز تــو ســمــاع «ارنــی »در گوش ندای «لن تـرانی »
از رد و قــبـــول ســـیــر گــشـــتـــمزین بـلعجـبـی چـنانکه دانی
یـکــره بــکــشــم بــه تــیـر غــمــزهتـا سـوی عـدم بـرم گردانی
زیـــرا ســــر عـــشـــق تــــو نـــداردجــز مــرد گــزاف زنـدگــانـی
ور خود تو کشی بـه دست خویشمکــاری بــود آن هـزارگــانــی
فــرمــان تــو هــســت بـــر روانــهــاچـون شعر سـنایی از روانی
وقـــتــــســــت تــــرا مـــراد رانـــدنکـی رانی اگـر کـنـون نـرانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.