ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣١: ربی و ربک الله ای ماه تو چه ماهی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ربــی و ربــک الـلـه ای مـاه تـو چـه مـاهـیکـافـزون شـوی ولـیـکـن هـرگـز چــنـو نـکـاهـی
مه نیسـتـی که مهری زیرا که هست مه راگــاه از بــرونـش زردی گــاه از درون ســیـاهـی
بــا مـایـه جــمـالـت نـایـد ز مـهـر شــمـعـیدر ســایـه ســلــیـمــان نــایـد ز دیـو شــاهــی
آنـجــا کـه قــدت آیـد نـایـد ز ســر و ســرویآنــجـــا کــه خــدت آیــد نــایــد ز مــاه مــاهــی
از جـزع عقل عقلی و ز لعل شـمع شـمعیاز خـنـده جــان جــانـی وز غـمـزه جـاه جـاهـی
هـر روز صــبــح صــادق از غــیـرت جــمـالـتبــر خــود هــمــی بــدرد پــیـراهــن پــگــاهــی
گـرد سـم سـمـنـدت بـر گـلـشـن سـمـایـیدر زلـف جـعـد حـوران مـشـکـیسـت جـایگـاهی
حــقــا و ثــم حــقــا آنـگـه کـه بــزم ســازیروح الــامـیـن نـوازد در مــجــلــســت مـلــاهـی
خوشخوتر از تو خویی روح القدس ندیدستاز قـــایــل الـــاهـــی تـــا قـــابـــل گـــیــاهـــی
آویـخــتــی بــه عــمــدا از بــهـر بــنـد دلــهـازنــجــیـر بــیـگــنــاهــان از جــای بــیـگــنــاهـی
در جــنـب آبــرویـت آدم کــه بــود؟ خــاکــیبــا قـدر قـد و مـویـت یـوسـف کـه بــود چـاهـی
فــراش خــاک کــویـت پــاکــان آســمــانــیقـــلـــاش آبـــرویــت پـــیــران خـــانـــقـــاهـــی
در تــابــهـای زلـفــت بــنـگــر بــه خــط ابــروتــرغــیــب اگــر نــدیـدی در صــورت مــنــاهــی
عـقـلـم هـمـی نـدانـد تـفـسـیر خـطـت آرینــامــحــرمــی چــه دانــد شــرح خــط الــاهـی
در مـلـک خــوبــرویـی بــس نـادری ولـیـکـننـادرتــر آنـکـه داری مـلـکـی بــه بــی کـلـاهـی
بــا خــنـده و کـرشــمـه آنـجــا کـه روی آریهم ماه و هم سپهری هم شاه و هم سپـاهی
آهم شکست در بـر ز آن دم که دید چشممآن حـسـن بـی تـبـاهی و آن لطف بـی تـناهی
ز آن آه بــر نـیـارد زیـرا کـه هـســت پــنـهـانآه از درون جــــانـــش تــــو در مــــیـــان آهـــی
در جـل کـشـید جـانرا در خـدمـتـت سـنـاییخواهی کنون بر آن را خواه آن زمان که خواهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.