ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣٢: برخی رویتان من ای رویتان چو ماهی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بـرخـی رویـتـان مـن ای رویـتـان چـو مـاهـیوی جــان بــیـدلــان را در زلـفــتــان پــنـاهـی
بــا رویـتـان تـنـی را بــاطـل نـگـشـت حـقـیبــا زلـفـتــان دلـی را مـشـکـل نـمـانـد راهـی
جـز رویتـان کـه سـازد جـانـهای عـاشـقـان رااز ما سـجـده گـاهی وز مشـک تـکـیه گاهی
جز زلفتان که دارد چون شهد و شمع محفلاز نـیـش جـنـگـجـویی وز نـوش عـذرخـواهـی
نگذاشت زلف و رختـان اندر مصاف و مجـلسدر هـیـچ پـای نـعـلـی در هـیچ سـر کـلـاهـی
بـا حـد و خـد هر یک خـورشـید کـم ز ظـلـیبــا قـد و قـدر هـر یـک طـوبـا کـم از گـیـاهـی
از لـعـل درفـشـانـتـان یک خـنـده و سـپـهریور جـزع جـانسـتـانتـان یک نـاوک و سـپـاهی
چـون لعلتـان بـخـندد هر عیسیی و چـرخـیچـون جـزعتـان بـجـنبـد هر یوسفی و چـاهی
از دام دل شـکـرتـان هـر دانـه ای و شـهـریا زجـام جان ستـانتـان هر قطره ای و شاهی
بـا جـام بـاده هـر یـک در بـزمـگـه سـروشـیبـا دسـت و تـیغ هـر یک در رزمـگـه سـپـاهی
جـز رویـتـان کـه دیـدسـت از روی رنـگ روییجز چشمتان که دیدست از چشم نور گاهی
زیـنـان سـیـاه گـرتـر نـشـنـیـده ام سـپـیـدیزیـنـهـا سـپــیـدگـرتـر کـم دیـده ام سـیـاهـی
گـر چـنـبــر فـلـکـرا مـاهـیـسـت مـر شـمـا راصد چـنبـرسـت هر سـو هر چـنبـری و ماهی
تــا بــاده ده شـمـایـیـد انـدر مـیـان مـجـلـساز بــاده تــوبــه کــردن نـبــود مـگــر گـنـاهـی
از روی بــی نــیــازی بــیــجــاده کــه ربــایــدورنـه چــه خـیـزد آخــر بــیـجــاده را ز کـاهـی
از تـیزی سـنـانـتـان هـر سـاعـت از سـنـاییآهــی هــمــی بــرآیـد جــانــی مــیـان آهـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.