ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»این قصیده را عارف زرگر در مدح سنایی گفته

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای نــهـاده پــای هـمــت بــر ســر اوج ســمــاوی گرفته ملک حکمت گشته در وی مقتدا
بـر سـریـر حـکـمـت انـدر خـطـه کـون و فـسـاداز تـو عـادل تـر نبـد هرگز سـخـن را پـادشـا
مشـرق و مغـرب ز راه صـلح بـگـرفـتـی بـکـلکنـاکـشـیده تـیغ جـنـگـی روز کـین انـدر وغـا
لـاجــرم ز انـصـاف تــو، روی ز مـن شـد پــر دررهمچـو از اوصـاف تـو، چـشـم زمانه پـر ضـیا
گـوی همت بـاخـتـی بـا خـلق در میدان عـقـلبـاز پـس مـانـدنـد و بـردی و بـریـن دارم گـوا
نی غـلط کـردم که رای صـایبـت بـا اهل عـصـرکـی پــسـنـدد از تـو بــازی یـا کـجـا دارد روا
چـون زر و طاعت عزیزی در دو عالم زان که تـوبـا قـنـاعـت همـنـشـینی بـا فـراغـت آشـنـا
سـیم نـااهلـان نجـویی زان کـه نپـسـندد خـردخـاکـروبـی کـردن آن کـس را کـه داند کیمیا
شـعـر تـو روحـانیان گـر بـشـنوند از روی صـدقبـانگ بـرخـیزد ازیشان کای سـنایی مرحـبـا
حجتی بـر خلق عالم زان دو فعل خوب خویششـاعری بـی ذل طـمع و پـارسـایی بـی ریا
عیسـی عصری که از انفاس روحـانیت هسـتمـردگـان آز و مـعــلـولـان غــفـلـت را شــفـا
بـس طـبـیب زیرکی زیرا که بـی نبـض و عـلیلدرد هر کـس را ز راه نطـق مـی سـازی دوا
نـظـم گـوهـربــار عـقـل افـزای جــان افـروز تــوکـرد شـعـر شـاعـران بـوده را یـکـسـر هـبــا
معجـز موسی نمایست این و آنها سحر و کیسـاحـری زیبـا نماید پـیش موسـی و عـصـا
هر کـه او شـعـر تـرا گـوید جـواب از اهل عـصـرنزد عـقـل آنکـس نماید یافـه گوی و هرزه لا
زان کـه بــشـنـاسـنـد بــزازان زیـرک روز عـرضاطـلـس رومـی و شـال شـشـتـری از بـوریا
شـاعـران را پـایه بـی شـرمی بـود تـا زان قبـلحـاصـل و رایج کنند از مدح ممدوحـان عـطـا
صـورت شـرمـی تـو انـدر سـیـرت پـاکـی بـلـیبـا چـنان ایمـان کـامل، این چـنین بـاید حـیا
شعر و سحـر و شرع و حکمت آمدت اندر خبـرره بـرد اسـرار او چـون بـنـگـرد عـیـن الـرضـا
کاین چـهارست ای سنایی چـار حرف و یافتـندزین چـهار آن هر چـهار از نظم و نثـر اوسـتـا
تـا حـریـم کـعـبــه بــاشـد قـبــلـه اهـل سـنـنتـا نـعـیـم سـدره بـاشـد طـعـمـه اهـل بـقـا
سـدره بــادت دسـتــگـاه بــخـشـش دارالـبــقـاکـعـبــه بــادت پــایـگـاه کـوشــش دارالـفـنـا
کعبـه و سدره مبـادت مقصد همت که نیسـتجـز «و یبـقی وجه ربـک » مر تـرا کام و هوا
نـظـم عـشـق آمـیـز عـارف را ز راه لـطـف و بـربـرگـذر از عـیـبـهـاش و در گـذر از وی خـطـا
تا که باشد عارف اندر سال و ماه و روز و شبشــاکـر افـضــال تــو انـدر خــلـا و انـدر مـلـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.