ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه از زبان او

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مــردی و جــوانــمــردی آئیـن و ره مــاســتجـان مـلـکـان زنـده بــه دولـت کـده مـاسـت
روزی ده ســـیـــاره بـــر کـــســـب ضـــیـــارادر یــوزه گــر ســـایــه پـــر کــلــه مــاســـت
گر چه شره هر چه شه آمد سوی شرستاز دهـر بــرافـکـنـدن شــرهـا شــره مـاســت
بـــرگ کــه مــا از کــه بــیــجــاده نــتــرســدکـه تــابــره کـاهـکـشـان بــرگ کـه مـاســت
آنـجــا کـه بــود کـوشـش شـطـرنـج تــواضـعدر نطع جهان هر چه پیاده ست شه ماست
و آنـجـای کـه بـخـشـایـش مـا دم زد اگـر تـودر عـمـر گـنـه بــیـنـی آن گـه گـنـه مـاســت
حـقـا کـه نه بـر زنـدگـی و دولـت و دینسـتهر عـزم که در رغـم سـفـیهان تـبـه ماسـت
هــر عـــارضـــه کآیــد ز خـــداونـــد بـــر مـــادر بـندگـی آنـجـا کـه آن عـامـه مـه مـاسـت
مـا خـازن نـیـک و بــد حـقـیـم ز مـا نـیـسـتآنجـا که «بـگیر» ما و آنجـا که «نه » ماسـت
الــمــنــت لــلــه کـــه بـــر دولـــت و مــلــتاقـلـیـم جــهـان دیـده و عـیـوق گـه مـاســت
چـشم ملکان زیر سـپـیدیست ز بـس اشکاز بـیـم یـکـی بــنـده کـه زیـر شـبـه مـاسـت
آنـکـس کـه مـلـوکـان بـه غـلـامـیش نـیـرزنـددر خـدمـت کـمـتــر حــشـم بــارگـه مـاسـت
بــهـر شــرف خــود چــو مــه چــارده هـر روزپـر مـاه نـو از بــوس شـهـان پـایـگـه مـاسـت
از بـهـر زر و سـیم نـه بـل کـز پـی تـشـریـفســلـطـان فـلـک بــنـده زریـن کـلـه مـاســت
گـرچــه مـه چــرخ آمـد خــورشــیـد ولـیـکــنآن مه که بـه از چـشمه خورشید مه ماست
بــاشـد هـمـه را بــنـده سـوی عـزت و مـا رازلـف پـس گـوش بــت مـا بــنـده ره مـاسـت
از بــهــر دویـی آیـنــه در دســت نــگــیــریـمزیـرا کـه در آیـیـنـه هـم از مـا شـبـه مـاسـت
رانــدنــد بــســی کــامــروایـی ســلــف مــاآن دور چـو بـگذشـت گه ماسـت گه ماسـت
بـهرامشـه ار چـه کـه شـه مـاسـت ولـیکـنآنــکــو دل مــا دارد بــهــرامــشــه مــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.