ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عـقـل را تــدبــیـر بــایـد عـشـق را تـدبــیـر نـیـسـتعـاشـقـان را عـقـل تـر دامـن گـریـبــان گـیـر نـیـسـت
عـشـق بـر تـدبـیر خـندد زان کـه در صـحـرای عـقـلهـر چـه تــدبــیـرسـت جـز بــازیـچـه تـقـدیـر نـیـسـت
عـشـق عـیـارســت و بــر تــزویـر تــقـدیـرش چــکـارعـقـل بـا حـفـظ سـت کـو را کـار جـز تـدبـیـر نـیـسـت
عـلـم خـورد و خـواب در بــازار عـقـلـسـت و حــواسدر جـهان عـاشـقـی هم خـواب و هم تـعـبـیر نیسـت
تـــیــر چــرخ از عــقــل دزدان دان جـــان را لــاجـــرمهـیـچ زنـدانـی کــمـان چــرخ را چــون تــیـر نـیـســت
کـار عـقـلـســت ای ســنـایـی شـیـر دادن طـفـل راخون خورد چون شیر عشق اینجا حدیث شیر نیست
میوه خـوردن عـید طـفـلـانسـت و اندر عـید عـشـقبـنـد و زنـجـیـرسـت اینـجـا رسـم گـوز انـجـیر نـیسـت
هـر زمـان بــر دیـده تــیـری چـشـم دار ار عـاشـقـیزان کـه غـمـزه یـار یـک دم بـی گـشـاد تـیـر نـیـسـت
مرد عشق ار صد هزاران دل دهد یک دم به دوستحـال انـدر دسـتـش از تـقـصـیـر جـز تـشـویـر نـیسـت
مـانـده انـدر پــرده هـای تــر و نـاخـوش چــون پــیـازهـر کـه او گـرم مـجـرد در رهـش چـون سـیر نـیسـت
در گــذر چــون گـرم تــازان از رخ و زلـفــیـن دوســتگر چه بـی این هر دو جـانها را شب و شبـگیر نیست
تــا نــمــانــی بــســتــه زنــجــیـر زلــف یــار از آنــکانـدریـن ره شـرط ایـن شـوریـدگـان زنـجــیـر نـیـســت
عاشقی بـا خواجگی خصمست زان در کوی عشقهر کـجـا چـشـم افـگنی تـیرسـت یکسـر میر نیسـت
عـین و شـین و قاف را آنجـا که درس عـاشـقیسـتجـز که عین و شـین و قاف آنجـا دگر تـفسـیر نیسـت
پـیر داند قـبـض و بـسـط عـاشـقـان لیکن چـه سـودتــربــت مـا مـوضـع بــیـلـســت جــای پــیـر نـیـســت
عـشـق چـون خـصـم جـهان تـیرگـی و خـیرگـیسـتاینـهمـه عـشـق سـنـایی عـشـق را بـر خـیر نیسـت
عـشـق را این حـل و عـقـد از چـیسـت مـا نـاذات اوجــز ز صــنـع شــاه عــالـم دار عــالـم گـیـر نـیـســت
شــاه مــا بــهـرامـشــاه آن شــاه کــز بــهـر شــرفچــرخ را در بــنــدگــی درگــاه او تــقــصــیـر نـیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.