ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مـــهـــر بـــنـــده آن رخ چـــون مـــاه بـــادجـان فـدای آن لـب دلـخـواه بـاد
فــرق او هــمــچــون خــط او ســبــز بـــادبـخـت او چـون عمر او بـرناه بـاد
روی آن کـــز خــــاصـــیـــت دارد خــــبــــرچون دو بـیجـادش بـبـند کاه بـاد
مـــدت حـــســـن و بــــقـــای مـــاه مـــنبـا مدد چون عمر سال و ماه باد
از بــــرای پــــاس بــــاس غــــیــــرتــــشساکن حـبـس خـموشی آه بـاد
چـون بـهشـت و دوزخـسـت آن زلـف و رخسـاحـت پـاداش و بـاد افراه بـاد
اشــک آن کــز وی نــیــنــدیــشــد بــجــوهمچـو راه کـهکـشـانش راه بـاد
آن چـنان چـون شـاه خـوبـان آن مـهسـتشـاه دولـتـشـاه دولـتـشـاه بـاد
بــــهـــر خـــدمـــت چـــرخ بــــر درگـــاه اوصد کمر بربسته چون خرگاه باد
در حــریـم حــرمـت آگـیـنـش چــو عــرشدخـتـر فـغـفـور و قـیـصـر داه بـاد
پـــیــش نــوک تـــیــر درزی حـــرفـــتـــشحـصن دشمن خـیمه جـولاه بـاد
ریــزه هــای زر و ســـیــم قـــلـــب چـــرخدر سـرا ضـرب کـفـش درگاه بـاد
چـــون کـــنــد ســـلــطـــان عـــلــوی آرزوآفتـابـش تـاج و چـرخش گاه بـاد
آفـــتـــابـــســـت او ولــیــکـــن گـــاه نــورســایـبــانـش ســایـه الــاه بــاد
شــاه بــهـرام آنـشــهـی کــانــدر جــهـانتـا جـهان را شـاه بـاید شـاه بـاد
عـــرش و فـــرش دشـــمـــنـــان جـــاه اوهمچـو بـیژن زیر سنگ چـاه بـاد
پـــیــش گـــرز گـــاو ســـارش روز صـــیــدشـیر گـردون کـمتـر از روبـاه بـاد
بی شه اسب و پیل و فرزین هیچ نیستشـاه مـا را بـه بـقـای شـاه بــاد
ســوی جــانـش ســهـم غـیـب تــیـز تــازچـون خـرد منهی و کـارآگـاه بـاد
پـس چـو نـزدش هر چـه جـز الـاه لـاسـتسایگاهش حـفظ «الا الاه » بـاد
جـــز ســنــایــی در وفــا و بـــنــدگــیــشتــا ابــد چـرخ دو تــا یـکـتـاه بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.