ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در دل نبستن به مهر دنیا

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مـسـلـمـانـان ســرای عـمـر، در گـیـتــی دو در داردکه خـاص و عام و نیک و بـد بـدین هر دو گذر دارد
دو در دارد حــــیـــات و مـــرگ کـــانـــدر اول و آخـــریـکـی قـفـل از قـضـا دارد، یـکـی بـنـد از قـدر دارد
چـو هـنـگـام بـقـا بـاشـد قـضـا این قـفـل بـگـشـایـدچــو هــنــگــام فــنــا آیـد قــدر ایـن بــنــد بــردارد
اجـــل در بـــنــد تـــو دایــم تـــو در بـــنــد امــل آریاجــــل کــــار دگــــر دارد، امـــل کــــار دگــــر دارد
هر آن عـالـم کـه در دنـیا بـه این مـعـنی بـینـدیشـدجـهـان را پــر خـطـر بــیـنـد روان را پــر خـطـر دارد
هـر آنـکــس کــو گــرفــتــارســت، انـدر مـنـزل دنـیـانــه درمــان اجـــل دارد نــه ســـامــان حـــذر دارد
کــمـر گـیـرد اجــل آنـرا کـه در شــاهـی و جــبــاریزحــل، مـهـر نـگـیـن دارد قــمـر طــرف کــمـر دارد
اگــر طــبــع تــو از فــرهـنــگ دارد فــر کــیـخــســرووگــر شــخــص تـــو انــدر جـــنــگ زور زال زر دارد
اگـر تـو فـی الـمـثـل مـاهی و از گـردون سـپـر داریبــســر عــمـر تــرا لـابــد زمـانـه پــی ســپــر دارد
ایـا، ســرگــشــتــه دنـیـا مــشــو غــره بــه مـهـر اوکه بس سرکش که اندر گور خشتی زیر سر دارد
طمع در سیم و زر چندین مکن گردین و دل خواهیکه دین و دل تبـه کرد آن که دل در سیم و زر دارد
جــهـان پــر آتــش آزســت و بــیـچــاره دل آنــکــسکــه او انــدر صــمــیــم دل از آن آتــش شــرر دارد
چـه نوشـی شـربـت نوشـین و آخـر ضربـت هجـرانهـمـه رنـجــت هـبــا گـردد هـمـه کـارت هـدر دارد
تـو انـدر وقـت بـخـشـیـدن جـهـانـی مـخـتـصـر داریجـهـان از روی بـخـشـیدن تـرا هـم مـخـتـصـر دارد
سـنـایی را مـسـلـم شـد کـه گـوید زهد پـرمـعـنـینـداند قـیمـت نظـمـش، هر آن کـو گـوش کـر داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.