ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اسماعیل بن ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
خـورشـیـد چــو از حـوت بــه بــرج حــمـل آمـدگـویـنـد ز ســر بــاز جــهـان در عـمـل آمـد
در بـــاغ خــلــل یــافــتــه و گــلــبــن خــالــیاکـنـون بــه بــدل بــاز حـلـی و حـلـل آمـد
فـردوس شـد امـروز جـهـانـی کـه ازین پـیـشدر چشم همه کس چو رسوم و طلل آمد
خــورشـیـد ثــنـای تــو هـمـی کـرد بــر آن دلچـون از دم مـاهی بـه سـروی حـمل آمـد
گـفـتــی نـظـر مـشـتــری از مـرکـز تــقـدیـسنـاگـاه ز تــسـدیـس بــه جــرم زحــل آمـد
چــه جـــای مــه از زیــنــت مــاه فــلــک آمــدچـه جــای مـحـل آلـت جــاه و مـحـل آمـد
ای مـیـر اســمــاعــیـل کــه مـانـنـد بــراهـیـمجـــود تـــو نــه از مـــال زعـــون ازل آمـــد
هـــم در دم اول کـــه تـــرا دیـــدم گـــفـــتـــمکـین چـون دم آخـر بـه هنر بـی بـدل آمـد
آراســـتــــه تــــیـــر اجـــل بــــود مـــرا جــــانور چـه ز طـرب مـعـده بـرقـص جـمـل آمـد
صفرای من از خلق تو شد پیر و عجب نیستزیـرا عـسـل خـلـق تــو خــالـی زخـل آمـد
در افسر تـو نیست سخن لیک چـه سودستکـز اصـل مرا خـود سـر بـی مغـز کـل آمـد
خـــالــی ز خــلــل بـــاد جـــلــال تـــو ازیــراکخود عمر تـو چون جود کفت بـی خلل آمد
تــو تــازه و نـو بــاش کــه فــرزنــد حــســودتنـــزد غـــربــــا بــــار نـــونـــد وابـــل آمـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.