ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»این شعر را حکیم سنایی در پاسخ یکی از شعرا گفته

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چــون هــمــی از بـــاغ بــوی زلــف یــار مــا زنــدهر که متواریست اکنون خیمه بـر صحرا زند
دلـبـرا اکـنون هر کـجـا رنگـیسـت رخـت آنجـا بـردعاشق اکنون هر کجـا بـوییست آه آنجـا زند
بــیـنـوایـان را کـنـون دســت صـبــا بــر شـاخ گـلحــجــلـه از دیـنـار بــنـدد کـلـه از دیـبــا زنـد
هــودج مــتـــواریــان را نــقــشــبـــنــد نــوبـــهــارقـبــه از بــیـجـاده سـازد پـایـه از مـیـنـا زنـد
بــر سـر دو راه جــان از رنـگ و بــوی گـل هـمـیبــاد گــویـی کــاروان خــلــخ و یـغــمــا زنــد
از تـعـجـب هر زمـان گـوید بـنـفـشـه کـی عـجـبهر کـه زلـف یار دارد چـنگ چـون در مـا زنـد
عـاشـقـی کـو تـاکـنون بـی زحـمت لـب هر زمانبــوسـهـا بــر پــای ایـن گـویـای نـاگـویـا زنـد
از بــرای عـاشــقـان مـفـلـس اکـنـون بــی طـمـعبلبل خوش نغمه گه شهر و دو گه عنقا زند
گاه آن آمد که این معشوقه بـدمسـت از نخـستپـای در صفرا نهند پـس دست در حـمرا زند
دی گذشت امروز خوش زی زان که دست روزگارزخـمـه بـر سـنـدان عـشـرت خـانه فـردا زند
گـر هزار آوا کـنـون نـوبـت زنـد نـشـگـفـت از آنـکهـر کـجـا گـل شـه بـود نـوبـت هـزار آوا زنـد
عـاشـقـی بـاید کـنون کـز رنگ گـل گـوید سـخـنکـی شـود در دل چـو لـاف از رنگ نابـینا زند
سـاقـیا ما را بـه یک سـاغـر یکی کـن زان کـه یارگـرد جـفـتـان کـم تـنـد او تـا زنـد بــر تـا زنـد
در ده آن حـمـرا کـه رنگـش همـچـو آه عـاشـقـانآتـش اندر سـعـد و نحـس گـنبـد خـضـرا زند
بـاده ای مـان ده کـه از درگـاه «حـرمـنا»ی نفـسشــعــلــه انـدر صــدر آمـنـا و صــدقــنـا زنـد
سـاقـیا مـنگـر بـدان کـاین مـی همی از بـد دلـیسـنـگ بـر قـنـدیـل عـقـل بـد دل رعـنـا زنـد
مـی چـنان ده مـر سـنایی را کـه بـسـتـانیش ازوتا سنایی بـی سنایی بـو که دستی وا زندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.