ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیف الحق محمد منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای رفــیــقــان دوش مــا را در ســرایـی ســور بــودرفتم آنجا گر چه راهی صعب و شب دیجور بود
دیــــدم انــــدر راه زی درگــــاه آن شــــاه بــــتــــانهر چـه اندر کـل عـالم عـاشـقـی مسـتـور بـود
از چــراغ و شــمـع کــس را یـاد نـامــد زان ســبــبکــز جــمــال خــوب رویــان نــور انــدر نــور بــود
کــس نــثــاری کــرد نــتـــوانــســت انــدر خــورد اوزان کـه اشـک عـاشـقـانـش لـولـو مـنـثـور بــود
بــوی خــوش نآمـد بــه کـار انـدر ســراسـر کـوی اوزان کـه خــاک کـوی او از عــنـبــر و کـافـور بــود
فــرش مـیـدانـش ز رخــســار و لــب مـیـخــوارگــانتـکـیـه گـاه عـاشـقـانـش دیـده هـای حـور بــود
جــویــبـــارش را بـــه جــای آب مــیــدیــدم شــرابزیر هـر شـاخـی هـزاران عـاشـق مـخـمـور بـود
ای بــســا مـذکـور عـالـم کـو بــدو در نـنـگـریـســتای بـسـا درویـش دل ریشـا کـه او مـذکـور بـود
هـر کــه از وی بــود تــرســان او بــدو نـزدیـک شــدو آنـکـه از گـسـتـاخـیـش نـزدیـک تـر او دور بـود
صـد هزاران همـچـو مـوسـی خـیره بـود انـدر رهشزان کـه هر سـنگی در آن ره بـر مثـال طـور بـود
هــرکــرا تـــوقــیــع دادنــد از جـــمــال و از جـــلــال«لـن تـرانـی » بـر سـر تـوقـیع آن مـنـشـور بـود
هـای هـای عــاشــقــان بــا هـوی هـوی صــادقـانکـس ندانسـتـی کـه ماتـم بـود آن یا سـور بـود
مـــر مـــرا ره داد دربـــان دیــگـــران را مـــنــع کـــردزان که نام من رهی در عـاشـقی مشـهور بـود
چون در آن شب شخص روحم نزد آن حضرت رسیدصـورت هسـتـی ندیدم نقـش مـن مـقـهور بـود
مصـحـفـی دیدم گرفـتـه آن بـت اندر دسـت راسـتخـط آن از هسـت مـا وز نفـی لـامـسـطـور بـود
چــون در آن مـصـحـف نـظـر کـردم سـراسـر خـط آنرمـزهـای مـجــلـس مـحــمـدبــن مـنـصـور بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.