ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از راه پر مخافت عشق گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
سـوز شـوق مـلـکـی بـر دلـت آسـان نـشـودتـا بـد و نیک جهان پـیش تـو یکسان نشود
هـــیـــچ دریـــا نـــبــــرد زورق پــــنـــدار تــــراتـا دو چـشـمت ز جـگر مایه طـوفان نشـود
در تـمـاشـای ره عـشـق نـیـابــی تـو درسـتتـا ز نهمـت چـمـنـت کـوه و بـیابـان نـشـود
ای سـنـایـی نـزنـی چـنـگ تـو در پــرده قـربتـا بـه شـمشیر بـلا جـان تـو قربـان نشـود
سخـت پـی سست بـود در طلب کوی وصالهر کـرا مـفـرش او در ره حـق جـان نشـود
هر کرا دل بـود از شسـت لقا راست چـو تـیرخـواب در دیـده او جـز سـر پـیـکـان نـشـود
تـا چو بـستـان نشوی پـی سپـر خلق ز حلمدلـت از مـعـرفـت نـور چـو بـسـتـان نـشـود
گــر ز اغــیـار هـمــی شــور پــذیـری ز طــربخـیز تـا عشـق تـو سـرمایه عصیان نشـود
پـسـت همت بـود آن دیده هنوز از ره عشـقکـه بـرون از تـک انـدیـشـه غـولـان نـشـود
مـرد بــایـد کـه دریـن راه چـو زد گـامـی چـنـدبسته ای گردد ز آنسان که پریشان نشود
شور آن شوقش چونان شود از عشق که گرغرق قلزم شـود آن شـور بـه نقصان نشود
مسـت آن راه چـنان گـردد کـز سـینه ش اگـرغـذی دوزخ سـازی کـه پـشـیـمـان نـشـود
چــون ز مـیـدان قـضـا تــیـر بــلـا گـشـت روانجـان سـپـر سـازد مـردانه و پـنهان نـشـود
موکب جـان سـتـدن چـون بـزند لشـکر شوقاو بـجـز بـر فـرس خـاص بـه مـیدان نـشـود
ای خـــدایــی کــه بـــه بـــازار عــزیــزان درتنـرخ جـانـهـا بــجـز از کـف تــو ارزان نـشـود
آز بــی بــخـش تــو حـقـا کـه تـوانـگـر نـشـودگـبـر بـی یاد تـو والله کـه مسـلمان نشـود
چـون خرد نامه نویسد ز سوی جـان بـه دماغجـان بــنـپــذیـرد تـا نـام تـو عـنـوان نـشـود
مـن ثـنـا گـویم خـود کـیـسـت کـه از راه خـردچـون بـدید این کرم و عز و ثـناخـوان نشود
آن عــنـایـت ازلــی بــاشــد در حــق خــواصور نه هر بـیهده بـی فضل بـه دیوان نشـود
گـبـر خـواهد کـه بـود طـالـب این کـوی ولـیکبــه تــکــلــف هـذیـان آیـت قــرآن نــشــود
هــفــت ســیــاره روانــنــد ولــیـک از رفــتــنماه در رفـعـت و در سـیر چـو کیوان نشـود
هر کـسـی عـلـم همی خـواند لیکـن یک تـنچـون جـمال الحکما بـحـر در افشان نشود
پـرده عـصـمـت خـواهـد ز گـنـاهـان مـعـصـومتـا سـنایی گه طاعت سوی عصیان نشودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.