ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نه هر که به طور رود موسی عمران شود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـا بـد و نـیک جـهـان پـیـش تـو یکـسـان نـشـودکـفـر در دیـده انـصــاف تــو پــنـهـان نـشــود
تـا چـو بـستـان نشوی پـی سپـر خـلق ز شوقدلت از شـوق ملک روضه و بـسـتـان نشـود
تــا مــهـیـا نــشــوی حــال تــو نــیـکــو نــشــودتـا پـریشـان نشـوی کـار بـه سـامان نشـود
تــــا تــــو در دایـــره فـــقـــر فـــرو نـــاری ســــرخــانــه حــرص تـــو و آز تــو ویــران نــشــود
تـا تـو خـوشـدل نـشـوی در پـی دلـبــر نـرسـیتـا که از جـان نبـری جـفت تـو جـانان نشود
هـر کـه در مـصـر شـود یـوسـف چــاهـی نـبــودو آنکه بـر طـور شـود موسـی عمران نشـود
تــو چــنــان والــه نـانـی ز حــریـصــی کــه اگــرجـان شود خالی از جسم تـو یک نان نشود
صــد نـمــازت بــشــود بــاک نــداری بــه جــویچست می باشی تا خدمت سلطان نشود
راه مــخــلــوقــان گــیـری و نـیـنـدیـشــی هـیـچدیو بـر تـخـت سـلیمان چـو سـلیمان نشـود
دامــن عــشــق نــگــهـدار کــه در دیـده عــقــلســرو آزاد تــو جــز خــار مـغــیـلـان نـشــود
مـرد بـاید کـه سـخـنـدان بـود و نـکـتـه شـنـاستـا چو می گوید از آن گفتـه پـشیمان نشود
گـر فـرشـتـه بــزنـد راه تـو شـیـطـان تـو اوسـتدیــو دیـوان تــو بــا دیـو بــه زنــدان نــشــود
بی خود از هیچ به کفر آیی و این نیست عظیمبـا خـود از هیچ بـه دین آیی و درمان نشـود
دسـت بــتـگـر بــبــر و زیـنـت بــتــخـانـه بــسـوزگـر بـت نفـس و هوای تـو مسـلـمان نشـود
کــم زن بـــد دل یــک لــخــت بــه عــذرا نــزنــدعـاشـق مـصـلـح در مصـلـحـت جـان نشـود
خــانـه ســودا ویـران کــن و آســان بــنــشــیـنحــامـل عـاقـل بــا زیـره بــه کـرمـان نـشـود
خـواجـه گـر مردی زین نکـتـه بـرون آی و مـپـایصـوفـی صـافـی در خـدمـت دهقـان نـشـود
گـر تــو رنـگ آوری و طـیـره شــوی غـم نـخــورمسنگ اگر لعل شود جز بـه بـدخشان نشود
در ســراپـــرده فــقــر آی و ز اوبـــاش مــتـــرسسـینـه جـاهـل جـز غـارت شـیطـان نـشـود
شربـت از دست سنایی خـور و ایمن می بـاشزان کـه گـاه طـمع او بـر در خـصـمان نشـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.