ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عزت عزلت و قناعت گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دریـن مـقـام طـرب بــی تــعـب نـخـواهـی دیـدکه جای نیک و بـدست و سرای پـاک و پـلید
مـــدار امـــیــد ز دهــر دو رنـــگ یــک رنــگـــیکه خـار جـفـت گلسـت و خـمار جـفـت نبـید
بــه عــیـش نــاخــوش او در زمــانـه تــن در دهکـه در طـویـلـه او بــا شـبــه اسـت مـرواریـد
ز دور هــفـــت رونــده طـــمـــع مـــدار ثـــبـــاتمـیـان چــار مـخــالـف مـجــوی عـیـش لـذیـذ
کـه دیـدی از بــنـی آدم کـه بــر ســریـر سـروردو دم کـشـید کـز آن صـد هزار غـم نچـشـید
به شهوتی که برانی چه خوش بوی که همیز جانت کم شود آن یک دو قطره کز تو چکید
نگر چه شوخ جهانیست زان که جـفت از جفتخـوشـی نیافـت که تـا پـاره ای ز جـان نبـرید
چـــو دل نــهــادی بـــر نــور روز هــم در وقـــتزمــانـه گــویـد خــیـز و نـمــاز شــام رســیـد
چـو بـاز در شـب تـاری خـوشـت بـبـایـد خـفـتخـروس گـویـد بــرجــه کـه نـور صـبــح دمـیـد
دو دوسـت چـون بـهم آیند همـچـو پـره و قـفـلکـه تــا دمـی رخ هـجــرانـشــان نـبــایـد دیـد
هـمــی بــنــاگــه بــیـنـی گــرانـی انــدر حــالبـیـایـد و بـه مـیـانـشـان فـرو خـزد چـو کـلـید
دریــن زمــانــه کــه دیـو از ضــعــیــفــی مــردمهـمـی ســلـاح ز لـاحــول ســازد و تــعــویـذ
کـسـی کـه عـزت عـزلـت نـیافـت هـیچ نـیافـتکـسـی کـه ریـو قـنـاعـت نـدیـد هـیـچ نـدیـد
کـسـی کـه شـاخ حـقـیقـت گرفـت بـد نگرفـتکـسـی کـه راه شـریـعـت گـزیـد بــد نـگـزیـد
رهی خـوشست ولیکن ز جـهل خـواجـه همیخـوشـی نیابـد ازو همچـنان کـه خـار از خـید
بــریـن ســنــا نــرســد مــرد تــا ســنــایـی وارروان پــاکــش ازیــن آشــیــانــه بــر نــپــریــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.