ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»این قصیده را هم هنگام اقامت در سرخس سروده

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
درگـه خــلـق هـمـه زرق و فـریـبــسـت و هـوسکـــار درگـــاه خـــداونــد جـــهــان دارد و بـــس
هـر کـه او نـام کـســی یـافـت ز آن درگـه یـافـتای بــرادر کــس او بــاش و مـیـنـدیـش از کـس
بــنـده خــاص مــلــک بــاش کــه بــا داغ مـلــکروزهـا ایمـنـی از شـحـنـه و شـبـها ز عـسـس
گـر چـه بــا طـاعـتـی از حـضـرت او «لـا تـامـن »ور چــه بــا مـعـصـیـتــی از در او «لـا تــیـاس »
ور چـه خـوبـی بـه سوی زشت بـه خـواری منگرکـاندرین ملـک چـو طـاووس بـکـارسـت مـگـس
سـاکـن و صـلـب و امـین بـاش کـه تـا در ره دینزیــرکــان بــا تــو نــیــارنــد زد از بــیـم نــفــس
کـز گـران ســنـگـی گـنـجــور ســپــهـر آمـد کـوهوز ســبــکــســاری بــازیـچــه بــاد آمــد خــس
تــو فـرشـتـه شـوی ار جـهـد کـنـی از پــی آنـکبـرگ توتـست که گشتـست بـه تـدریج اطلس
هـمـره جــان و خــرد بــاش سـوی عـالـم قـدسنـه سـتـوری کـه تـرا عـالـم حـسـسـت جـرس
پـوسـت بــگـذار کـه تـا پـاک شـود دیـن تـو هـانکه چوبـی پوست بـود صاف شود جوز و عدس
عاشقی پرخور و پر شهوت و پر خواب چو خرسنفـس گـویای تـو ز آنسـت بـه حـکـمت اخـرس
رو کـه اسـتــاد تــو حــرصـسـت از آن در ره دیـنسـفرت هسـت چـو شاگرد رسـن تـاب از پـس
نــام بـــاقـــی طـــلــبـــی گــرد کــم آزاری گــردکــز کــم آزاری پــر عــمــر بـــمــانــد کــرکــس
در ســر جــور تـــو شــد دیــن تــو و دنــیــی تــوکه نه شب پـوش و قبـابـادت و نه زین نه فرس
چــنــگ در گــفــتــه یــزدان و پــیــمــبــر زن و روکآنچه قرآن و خبر نیست فسانه ست و هوس
اول و آخــر قـرآن ز چــه «بــا» آمـد و «ســیـن »یــعــنــی نــدر ره دیـن رهــبــر تــو قــرآن بــس
آز بـــگــذار کــه بـــا آز بـــه حــکــمــت نــرســیور بــیــان بــایــدت از حــال ســنــایـی بــر رسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.