ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش یکی از بزرگان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بـــه آرام تـــو زمــیــن را ســنــگوی بــه اقــبــال تــو زمــان را نـنـگ
ای بــه نــزد کــفــایـت تــو کــفــایـتبـاد پـیمای و کژ چو نای و چو چنگ
ای دو عــالـم گــرفــتــه انـدر دســتبــه کـمـال و صــیـانـت و فــرهـنـگ
بــا مـجــال ســخــات هـفـت اقـلـیـمتـنـگ مـیـدان بــسـان هـفـتـو رنـگ
پــــر و بــــال ا زتـــو یـــافـــتـــه رادیفـروهـنـگ ا زتــو یـافــتــه فـرهـنـگ
از بــزرگــیـســت در دمــاغ تــو کــبــروز کـریمـیـسـت در نـهـاد تـو هـنـگ
نه بـه کـبـرسـت حـلم تـو چـو جـبـالنه بـه طبـعسـت کبـر تـو چـو پـلنگ
ای گــهــر زای بـــی نــشــیــب زوالوی درر پــاش بــی نـهـیـب نـهـنـگ
درد دو عـالـم همـی نگـنـجـی از آنکتــو بــزرگـی و هـر دو عـالـم تــنـگ
بــه تـن و طـبــع تـازه ای نـه بــه روحبــه دل و نـام زنـده ای نـه بـه رنـگ
نـــام تـــو در ازل نـــشـــانـــه نــهــادخــوشــدلــی در مـزاج مــردم زنـگ
دور از آن مــجـــلـــس از حـــرارت دلآن چــنــانــم کــه نــار بـــا نــارنــگ
گـه خـروشـان چـو در نـبــرد تــو نـایگـاه نـالـان چـو در نـبــرد تــو چـنـگ
گـاه در خـوی چـو اسـبــت انـدر تــکگـاه در خـون چـو تـیغـت اندر جـنگ
کــرده شـــیــران حـــضــرت تـــو مــراســر زده هـمـچــو گــاو آب آهـنـگ
گـر نـیـایـم بــه مـجــلـس تــو هـمـیاز ســر عـجــزدان نـه از سـر نـنـگ
خود بـه تـو چون رسد رهی که توییاز ســـنـــا و بـــلـــنـــدی و اورنـــگ
روی تـــو آفــتـــاب و چـــشــمــم دردصــدر تــو آســمــان و پــایـم لــنـگ
خـود شـگفـتـسـت از آنکه بـشـکیبـداز چـنـان طـلـعـت و چـنـان فـرهنگ
کــز پــی ضــعــف دیـدگـان خــفــاشنـکــنــد بــا جــمــال صــبــح درنـگ
مـرغ عـیـســی کـدام ســگ بــاشـدکـه کـنـد سـوی جــبــرئیـل آهـنـگ
کـز چــنـان قـلـزم آنـک روی بــتــافـتچشم بر پشت یافت چون خرچنگ
لعل در دست تست خوش می باشسـنگ اگر نیسـت خـاک بـر سـنگ
چــکــنـی ریـش و ســبــلــت مــانـیچــون بــدیـدی عــجــایـب ارتــنــگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.