ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در استغنای طبع خویش گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ز بـــاده بـــده ســـاقـــیـــا زود دادمکـه من خـرمت خـویش بـر بـاد دادم
ز بــیـداد عـشــقـت بــه فـریـاد آیـمنــیــایــد بـــجــز بـــاده تــلــخ یــادم
بـه آتـش کـنندم همـی بـیم آن جـامن این جا ز عشق اندر آتش فتادم
بـدان آتـش آنـجـا مـبـادا کـه سـوزمدریـن آتـش ایـنـجـا رهـایـی مـبــادم
مـن از آتـش عـشـق هم نرم گـردماگـرچـه ز پــولـاد سـخـتـسـت لـادم
مــرا تــوبــه و پــارســایـی نـســازدشــبــانـگـاه مـی بــایـد و بــامـدادم
همی تـا میان عاشقی را بـبـستـمبـلا را سـوی خـویشتـن ره گشـادم
دو چشمم بـر آبست و پر آتشم دلسر آورده بـر خـاک و در دست بـادم
مـنم بـنـده عـشـق تـا زنـده بـاشـماگــــر چــــه ز مـــادر مـــن آزاد زادم
بــجـز عـشـق تــا عـمـر دارم نـورزماگـر بـیـش بـاشـد ز صـد سـال زادم
دل از بــاده عـشـق خـوبـان نـتـابـمچـنـیـن بــاد تـا بــاد رسـم و نـهـادم
ز نـیـک و بــد ایـن و آن فـارغـم مـنبــریـن نـعــمـت ایـزد زیـادت کــنـادم
نه آویزم از کـس نه بـگریزم از کـسنه گـیرنـده بـازم نه بـی مـهر خـادم
مرا عـشـق فـرمانروا اوسـتـادسـتمـن اسـتــاده فـرمـانـبــر اوسـتــادم
بـبـردم بـه تـن رنج در کـنج مـحـنتکـه گـنـج خــرد بــر دل خـود نـهـادم
هوارانیم همنشین من چو خود منبـه شاگردی اسـتـاد عقل ایستـادم
کـم آزار و بـی رنج و پـاکیزه عـرضـمکـه پــاکــســت الـحــمـدلـلـه نـژادم
مرا بـرتـن خـویش حـکمیسـت نافـذمـن اســتــاده فـرمـانـبــر آن نـفـاذم
بـهـر حـال و هـر کـار آید بـه پـیشـمخــداونــد بــاشــد در آن حــال یـادم
ز کس خیر و خوبی نبـاشد نخواهمبـدانـچـم بـود بــا هـمـه خـلـق رادم
خـدایسـت در هـر عـنـایی مـعـینـمخــدایـسـت در هـر بــلـایـی مـلـاذم
شـب و روز غرقه در احـسـاس اویمکه تـاجـیست احسان او بـر چـکادم
همه شـکـر او گـویم ار زنده بـاشـمخــداونــد تــوفــیـق و نــیـرو دهـادم
قـوی چـون قـبـادم بـدار از قـنـاعـتاگـر چـنـد بــی گـنـج و مـال قـبــادم
به دانش من آبـاد و شادم به دانشسـپـاس از خـداونـد کآبــاد و شـادمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.